Słownik medyczny

Di-Per-Te

Di-Per-Te, ang. DTP, Di-Te-Per - skojarzona szczepionka przeciwko błonicy (Diphtheria) powodowanej przez maczugowca błonicy (Corynebacterium diphteriae), krztuścowi (Pertussis) wywoływanemu przez Bordatella pertusis i tężcowi (Tetanus) wywoływanemu przez laseczkę tężca (Clostridium tetani). Jej składowe to:

* anatoksyna błonicza
* zabite, otoczkowe bakterie Bordatella pertusis
* anatoksyna tężcowa

Szczepionka pozbawiona składowej krztuścowej nosi nazwę DiTe

powrót