Słownik medyczny

Zespół Nabytego Niedoboru Odporności

AIDS - to akronim od słów Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół Nabytego Niedoboru Odporności, które oznaczają śmiertelną chorobę zakaźną układu odpornościowego powodowaną przez wirus HIV.

W większości przypadków HIV powoli atakuje i niszczy system odpornościowy, czyli układ obronny organizmu zwalczający infekcje, upośledzając zdolność obrony przed infekcjami, które w efekcie powodują śmierć.

Powiązane podstrony

Zespół Nabytego Niedoboru Odporności - ...to akronim od słów Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół Nabytego Niedoboru Odporności, które oznaczają śmiertelną chorobę zakaźną układu Odpornościowego powodowaną...


Zespół nabytego niedoboru odporności - Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome) - termin ten określa końcowe stadium zakażenia HIV charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów...


AIDS - ...to akronim od słów Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół Nabytego Niedoboru Odporności, które oznaczają śmiertelną chorobę zakaźną układu Odpornościowego powodowaną przez...


Przewlekłe biegunki - czy to zespół krótkiego jelita- -


Zespół Steina-Leventhala - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku rozrodczym,...


Zespół policystycznych jajników - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku rozrodczym,...


Jak skutecznie poprawić odporność- - ...i namnażają się. Istnieje wiele sposobów pomocnych we wzmacnianiu naszej odporności - od zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej, po szczepienia. Za odporność organizmu...


Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Zespół Cushinga - Zespół Cushinga (łac. syndroma Cushing, ang. Cushings syndrome) - to Zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (lub innych steroidów nadnerczowych) w surowicy krwi. Najczęstszą przyczyną występowania Zespółu...


Zespół Sjögrena - ...to schorzenie autoimmunologiczne, co oznacza, że w jej przebiegu układ odpornościowy atakuje i niszczy własne komórki. W tym przypadku białe ciałka krwi atakują...


Zespół krótkiego jelita -


Witamina D - niedobór i nadmiar - działanie plejotropowe - ...prawidłowego funkcjonowania zębów i układu kostnego. Konsekwencją jej niedoboru może być więc m.in. krzywica, osteoporoza oraz osteopenia. umożliwienie prawidłowego...


Zespół suchego oka - brak łez -


Zespół Dubina-Johnsona - Zespół Dubina i Johnsona (ang. Dubin-Johnson syndrome, DJS, hyperbilirubinemia II) - łagodna, genetycznie uwarunkowana choroba wątroby zaliczana do hiperbilirubinemii czyli chorób przebiegających ze zwiększonym stężeniem bilirubiny we krwi, co powoduje...


Zespół Criglera-Najjara - Zespół Criglera-Najjara (ang. Crigler-Najjar syndrome) - rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba, będąca przyczyną ciężkiej żółtaczki.


Zespół Gilberta - Zespół Gilberta (ang. Gilberts syndrome) - uwarunkowana genetycznie choroba, związana z zaburzeniem metabolizmu bilirubiny w wątrobie. Zespół Gilberta jest zazwyczaj bezobjawowy. Podwyższony poziom bilirubiny jest zwykle rozpoznawany przypadkowo. Okresowo może...


Zespół wątrobowo-płucny - Zespół wątrobowo-płucny (ang. hepatopulmonary syndrome, HPS ) - jest to występujący u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym spadek utlenowania krwi. Zespół ten pojawia się przede wszystkim w przebiegu marskości wątroby (najczęstsza...


Zespół interdyscyplinarny - zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin


Zespół wątrobowo-nerkowy - Zespół wątrobowo-nerkowy (ang. hepatorenal syndrome, HRS ) - stan kliniczny, który charakteryzuje się nieprawidłową czynnością nerek oraz dużego stopnia zaburzeniami hemodynamicznymi, głównie w zakresie tętniczego łożyska naczyniowego, i zmianami w...


Zespół stresu pourazowego (PTSD) - leczenie psychoterapeutyczne -


Zespół policystycznych jajników (PCOS) -


Wirus zapalenia wątroby typu B - ...marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa, zespół nerkowo-wątrobowy, krwotoki z żylaków przełyku, rak pierwotny wątroby - prowadzące...


HBV - ...marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa, zespół nerkowo-wątrobowy, krwotoki z żylaków przełyku, rak pierwotny wątroby - prowadzące...


Alergologia i immunologia kliniczna - ...pozwolą ustalić, czy przyczyną objawów chorobowych jest alergia, niedobory odporności czy też są to objawy chorób autoimmunizacyjnych. Diagnostyka i leczenie pierwotnych oraz...


Mononukleoza zakaźna - ...na granicy podniebienia miękkiego i twardego. W okresie zdrowienia może pojawić się zespół przewlekłego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome), charakteryzujący się trudnościami w...


Paznokcie - wgłębienia, bruzdy, plamy i inne zmiany - ...do zakażenia grzybem jest szczególnie silna u osób z zaburzeniem odporności oraz z zaburzeniami hormonalnymi, np. w przebiegu zespołu Cushina, chorobie Hashimoto, czy...


Anemia - przyczyny, objawy, leczenie - ...miesiąca. Przyczyny: Istnieje kilka typów niedokrwistości, wynikających np. z niedoboru żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego. Najczęstszą jest anemia spowodowana niedoborem żelaza...


Choroba autoimmunologiczna narządowa i układowa - ...do zniszczenia komórek trzustki wytwarzających insulinę. Doprowadza to do niedoboru insuliny i podwyższonego stężenia glukozy we krwi. Przyczyną są zaburzenia wydzielania...


Czynniki otyłości - ...do nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej w organizmie. Należą do nich: zespół Pradera-Williego, zespół Laurence-Moon-Biedla, zespół Cohena oraz zespół Carpentera. Geny...


Awitaminoza - ...zespół objawów związany z niedoborem witamin. Niedobór witamin nie jest poszczególną i jednorodną chorobą. Każda z witamin bierze udział w różnych przemianach...


PCOS - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome .Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku...


Jakie choroby leczy immunolog- - ...medycyny, która zajmuje się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała. Immunolog jest...


PolyCystic Ovary Syndrome - ...Ovary Syndrome - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące...


Choroba Addisona - ...hypofunction, adrenal insufficiency, Addisons disease) - schorzenie układu dokrewnego, zespół objawów spowodowanych przewlekłym niedoborem hormonów produkowanych przez korę nadnerczy...


Wirus zika ( virus zica ) - objawy - ...i stanowi poważne zagrożenie dla kobiet w ciąży, osób o obniżonej odporności oraz cierpiących na inne schorzenia. Zakażenie może mieć bardzo ostry przebieg i doprowadzić...


Ospa wietrzna - ...a jej przechorowanie daje trwałą odporność. Jednak gdy dojdzie do obniżenia odporności organizmu może się ona ujawnić w postaci półpaśca (wirus w zwojach nerwowych pozostaje w...


Posocznica - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Trądzik chlorowy - ...chlorowy (łac. chloracne) - dermatologiczny zespół chorobowy związany z ekspozycją na dioksyny. Toksyczne działanie polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn na skórę polega na...


Półpasiec - ...zbieżność czasowa, czasem wynika to ze wspólnej dla chorych przyczyny osłabionej odporności (np. małżeństwo w okresie po przechorowaniu grypy). Czynniki wywołujące reaktywację...


Szczepionka - ...ich struktury, czy metabolity; stosowany w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej (odporności poszczepiennej - sztucznej czynnej). W lecznictwie, szczepionki stosuje się w celach...


Skaza krwotoczna - ...mechanizmów, dzielimy na: 1. skazy naczyniowe, 2. skazy płytkowe - wynikają z niedoboru płytek krwi (trombocytów) 3. skazy osoczowe - obejmujące zaburzenia w układzie krzepnięcia...


SIRS - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Tężyczka - ...mózgowych (powodujących migreny, zaburzenia świadomości, TIA), obwodowych (rzekomy zespół Raynauda), skurcz głośni (łac. laryngospasmus), oskrzeli, powiek, światłowstręt oraz podwójne...


Seksoholizm - ...psychicznego. Wskazują oni na szeroki zakres możliwych przyczyn, włączając w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe...


Puchlina brzuszna - ...powstania wodobrzusza to nowotwory, niewydolność krążenia, marskość wątroby czy zespół nerczycowy. Ilość płynu może dojść do 20 litrów płynu...


Retikulocyt - ...się krwinek czerwonych w szpiku, np. po krwotoku, w okresie leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza, niedokrwistości hemolitycznej, czyli powstałej wskutek gwałtownego rozpadu krwinek...


Sepsa - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Zapalenie płuc - leczenie - ...które wpływ ma człowiek, są np.: - palenie nikotyny; - alkohol; - osłabienie odporności (stres, życie w biegu, praca po 12 - 15 godzin dziennie, nieregularne i...


Choroba Hortona, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - ...krwi na potwierdzenie podwyższonego OB i białka CRP, niedokrwistości normocytarnej i niedoboru albumin - wskazujących jednoznacznie na stan zapalny w organizmie. Lekarz może też zlecić...


prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska - Alergolog, Alergolog dziecięcy, Immunolog,
...dzieci ze schorzeniami na tle alergicznymi, pierwotnym i wtórnym zaburzeniem odporności oraz ze schorzeniami na tle zaburzeń autoimmunizacyjnych. Od 25 lat Oddział Immunologii jest...


Tasiemiec, owsiki, glista ludzka - pasożyty układu pokarmowego - ...zależy też od liczby pasożytów w organizmie czy też od ogólnego stanu odporności organizmu. Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, zarażenie się tasiemcem nie jest...


Planowanie ciąży - jakie badania wykonać- - ...się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C - do nabycia odporności potrzebne są 3 dawki, a więc dokładnie 6 miesięcy (2 dawka po miesiącu, 3 - po...


Antybiotyki - kiedy stosować, a kiedy unikać - ...chorób), a przez to bakterie nabywają coraz sprawniejszych mechanizmów odporności na leczenie antybiotykami. Leczenie antybiotykami stosuje się najczęściej przy anginie...


Skrzyp polny - zastosowanie w leczeniu - ...wiedzieć, że długotrwałe jesgo stosowanie może przyczynić się do wystąpienia niedoboru witaminy B1 w organizmie. Nie jest również polecany osobom cierpiącym na niewydolność...


Morfologia krwi - jak odczytać wyniki- - ...z małopłytkowością - w przypadku infekcji, nowotworów, niedoboru witaminy B12 lub kwasu...


Żółtaczka miąższowa - ...choroby spowodowane wrodzonymi defektami enzymatycznymi przemiany bilirubiny (np. zespół Criglera-Najjara, zespół Gilberta, zespół...


Wodobrzusze - ...powstania wodobrzusza to nowotwory, niewydolność krążenia, marskość wątroby czy zespół nerczycowy. Ilość płynu może dojść do 20 litrów płynu...


Brodawczak ludzki - wirus HPV - ...immunologicznemu ustępuje samoistnie po kilku miesiącach. W przypadku jednak niskiej odporności zakażenie może formę przewlekłą i wtedy dochodzi do rozwinięcia nowotworu. Najgorsze jest...


Celiakia - objawy i leczenie - ...zapalenia śluzówki jamy ustnej, afty, opryszczka, - niedokrwistość z niedoboru żelaza, - bóle głowy, zaburzenia koncentracji, - zaburzenia potencji, spadek libido...


Pneumokoki u osób dorosłych - ...bardziej wirulentnych wirusów znacznie częściej są zabijane  przez układ odporności zanim rozwinie się zakażenie. Wzrost zakażeń pneumokokowych występuje w okresie zimowym...


Układ limfatyczny a odporność - ...płynu tkankowego krwi. Co więcej, układ limfatyczny odgrywa ważną rolę w odporności organizmu. Pomaga w zwalczaniu wirusów, bakterii i grzybów, które mogą...


Niedokrwistość - ...Niedokrwistość , stan niedoboru hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i wskaźnika hematokrytowego z obniżeniem liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych. Objawy: bladość...


Uzależnienie seksualne - ...psychicznego. Wskazują oni na szeroki zakres możliwych przyczyn, włączając w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe...


Małopłytkowość krwi - leczenie - ...W takim przypadku, u podstaw opisywanego schorzenia mogą leżeć mechanizmy odporności komórkowej, w których dochodzi do niszczenia płytek krwi pod wpływem...


Andropauza - męskie przekwitanie - ...mniejsza produkcja androgenów DHEA przez nadnercza, co powoduje zmniejszenie odporności organizmu oraz pogorszenie samopoczucia. Męskie klimakterium idzie w parze również z...


Pokrzywka - ...(łac. Urticaria) - jest to niejednolity zespół chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy, charakteryzuje się obrzękiem, zabarwieniem różowym lub...


Kłębuszkowe zapalenie nerek - ...naczyń w nerce. Może się objawiać izolowanym krwiomoczem lub proteinurią lub jako zespół nefrotyczny, zespół nefrytyczny, ostra lub przewlekła niewydolność nerek. Kłębuszkowe...


Bańki - ...obcym, dla zwalczania którego następuje lokalna, a czasami i ogólna mobilizacja sił odpornościowych organizmu, które pomagają w zwalczaniu choroby. Więc efekt leczniczy "stawiania baniek"...


Anemia - ...Niedokrwistość, stan niedoboru hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i wskaźnika hematokrytowego z obniżeniem liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych. Objawy: bladość...


Alkohol etylowy - ...objawów zespołu abstynencyjnego, a u ok. 5% alkoholików - majaczenia alkoholowego. zespoł uzależnienia od alkoholu (etylowego) bywa nazywany także alkoholizmem. Spożycie alkoholu...


Alergia pokarmowa - ...pokarmowa jest to zespół objawów zachodzących w organizmie będących wynikiem spożycia pokarmu, w którym dolegliwości uwarunkowane są przez mechanizmy immunologiczne. Rozwój choroby...


Czyrak - ...gronkowcowym. W przypadku mnogich czyraków stosuje się termin czyraczność, inaczej zespół Joba (łac. furunculosis). Wystąpienie licznych czyraków, które znajdują się blisko i łączą...


Ataksja - ...spowodowane na przykład chorobami prionowymi, jak: Creutzfeldta-Jacoba (CJD), zespół Gerstmanna-Stransslera-Scheinkera (GSS)) lub substancje toksyczne, na przykład alkohol lub...


Insulinooporność - ...* otyłość * zmniejszenie aktywności fizycznej * hemochromatoza * zespół jajników policystycznych (PCO) * nadmiar kortyzolu (np. zażywanie leków sterydowych, choroba...


Drogi żółciowe - ...żółciowe - zespół przewodów odprowadzających żółć z wątroby do dwunastnicy. Nadmiar żółci jest magazynowany w pęcherzyku żółciowym. Dzielą się na drogi żółciowe...


Grasica - ...chłonny może funkcjonować nawet po usunięciu grasicy. Niezbędna jest dla rozwoju odporności organizmu. We wrodzonym braku tego narządu układ chłonny jest niewykształcony i istnieje...


Fenotyp - ...Fenotyp - zespół cech organizmu, powstałych na skutek współdziałania genotypu i środowiska...


Encefalopatia wątrobowa - ...wątrobowa - zespół neurologiczny, polegający na zaburzeniu funkcjonowania centralnego układu nerwowego na skutek działania toksyn, pojawiających się w układzie w związku z...


Etiologia - ...nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów - w medycynie , nazywamy tak, zespół przyczyn składających się na powstanie...


Choroby reumatyczne - bóle stawów, kości, mięśni - ...reumatyczne mają podłoże autoimmunologiczne, czyli są związane z układem odpornościowym. Dochodzi więc do tego, że atakuje on własne tkanki, co skutkuje powstaniem stanu...


Chroniczne zmęczenie - przyczyny i leczenie - ...Większość lekarzy jest zdania, że choroba ta ma podłoże w układzie odpornościowym i że mogą ją wywoływać takie czynniki, jak infekcje wirusowe, a nawet alergie;...


Jak i kiedy stawiać bańki lekarskie- - ...i bezpiecznych sposobów, na podwyższenie możliwości naszego układu odpornościowego. Czasami jednak warto, wrócić do sposobów stosowanych przez naszych...


Kandydoza, czyli grzybica przełyku - ...zwana również kandydozą, dotyka przeważnie osoby z osłabionym układem odpornościowym. Za jej powstanie odpowiadają pasożytnicze grzyby zazwyczaj z rodzaju Candida¸...


Dieta w chorobie Hashimoto - ...do krwiobiegu, kiedy dostarczamy organizmowi produkty pszenne. Wówczas układ odpornościowy otrzymuje sygnał pobudzający go do walki z tarczycą. Ponadto Hashimoto jest zaliczana do...


Osteoporoza - jak leczyć- -


Osteoporoza -


Otyłość a niedożywienie -


Populacja - zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa


Nadnercza - funkcje i choroby -


Suche oczy i brak łez - jak leczyć- -


Powikłania leczenia niepłodności i zabiegów in vitro - hiperstymulacja jajników -


Choroba Hashimoto - problemy z tarczycą - ...tarczycy) jest chorobą autoimmunologiczną, ściśle związaną z zaburzeniami układu odpornościowego. Do chwili obecnej nie udało się jednoznacznie określić przyczyn jej powstawania. Uznaje...


Polimialgia reumatyczna - objawy i leczenie - ...że jest chorobą autoimmunologiczną w przebiegu której komórki odpornościowe atakują mięśnie i doprowadzają je do stanu zapalnego. Przeprowadzone dotychczas badania...


Wirusowe zapalenie gardła czy angina- - ...nadkażenie. Sytuacje takie pojawiają się zwłaszcza u osób o obniżonej odporności. szybki test na...


Egzema czy alergia - jak rozpoznać- - ...występowania wyprysków. Wśród nich wymieniane są zaburzenia układu odpornościowego, predyspozycje genetyczne, a także kontakt z substancjami, czy pokarmami. Istnieją...


Cukrzyca a zaburzenia psychiczne -


Zdrowy styl życia - co to oznacza- - ...za dostarczanie kalorii, budowę tkanek regulację przemiany materii, zapewnienie odporności), tłuszcze, białka, błonnik (poprawia perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom), sole...


Łuszczyca - przykłady i rodzaje - ...dzieje się w przypadku, kiedy jest ona zainfekowana łuszczycą. Wówczas układ odpornościowy wysyła do komórek sygnały znacznie wcześniej, co sprawia, że proces ten skraca ten...


Dieta podczas grypy i przeziębienia - ...należy przede wszystkim rozgrzać od wewnątrz i wspomóc pracę układu odpornościowego, w tym celu należy dostarczać mu mniejsze i lekkostrawne porcje - ale regularnie. Co...


Paradontoza - czyli problemy z dziąsłami - ...o higienę zębów palący papierosy chorujące na cukrzycę osoby o zmniejszonej odporności cierpiące na chory autoimmunologiczne chorujący na wrzody żołądka, dwunastnicy lub refluks...


Grzybica przewodu pokarmowego, grzybica jelit - ...drożdżaków, który atakuje w szczególności osoby z obniżoną odpornością. Do przyczyn zakażenia należy zaliczyć nieodpowiednie oddziaływania środowiska...


Choroba Hashimoto - diagnoza tarczycy i jej leczenie - ...w naszym organizmie, gdy zostaje stwierdzone, że jesteśmy chorzy na Hashimoto- Układ odpornościowy pacjenta nie działa poprawnie. W zdrowym organizmie jego funkcją jest ochrona, natomiast...


Cukrzyca insulinozależna i cukrzyca insulinoniezależna - ...mogą być czynniki genetyaczne (dziedziczne) oraz nieprawidłowa praca układu odpornościowego (autoagresja). Objawami cukrzycy są m.in.: częstomocz, silne pragnienie, osłabienie...


Nadciśnienie tętnicze - przyczyny, objawy i leczenie -


Świeżb, wszawica, nużeniec, grzybica - pasożyty skóry - ...nasilające się nocą. Choroba atakuje głównie dzieci oraz osoby z zaburzeniami odporności. Umiejscawia się najczęściej na rękach, palcach, brzuchu, pośladkach oraz narządach...


Badania prenatalne podczas ciąży - dlaczego warto- -


Ziarnica złośliwa - objawy, diagnoza, leczenie - ...podziału komórek układu chłonnego, co prowadzi do spadku wydajności układu odpornościowego i wzrostu podatności na różne infekcje. Narażeni na wystąpienie chłoniaka...


Choroba Leśniowskiego - Crohna - ...wpływ na jej wystąpienie: czynniki genetyczne, nieprawidłowe działanie systemu odpornościowego oraz czynniki zewnętrzne. Prawdopodobieństwo zachorowania rośnie, gdy bliscy krewni...


Cukrzyca insulinozależna i insulinoniezależna - ...mogą być czynniki genetyaczne (dziedziczne) oraz nieprawidłowa praca układu odpornościowego (autoagresja). Objawami cukrzycy są m.in.: częstomocz, silne pragnienie, osłabienie...


Cieśnia nadgarstka - leczenie i rehabilitacja -


Owrzodzenie jelita grubego - objawy i leczenie - ...zaburzenia flory bakteryjnej, jak również: nieprawidłowe działanie układu odpornościowego, zakażenia układu pokarmowego, przewlekły stres, skłonności genetyczne, nieprawidłowa...


Opryszczka, brodawka, kurzajka, mięczak - wirusowe choroby skóry - ...natomiast pod wpływem różnych czynników: nasłonecznienia, obniżenia odporności, stresu, urazu błony śluzowej. Do zakażenia podtypem HSV-2 u dorosłych przeważnie dochodzi...


Krwawienie w okresie menopauzy -


Próby wątrobowe -


Przyczyny alergii - ...wywoływane są przez błędną reakcję układu odpornościowego na czynnik niebędący - w normalnej sytuacji - zagrożeniem. Może być to pyłek roślinny, składnik pokarmu...


Hipertensjologia -


Koper włoski - ...owoców kopru włoskiego w codziennym menu wzmacnia naturalne siły odpornościowe organizmu i pobudza układ immunologiczny. Ponadto posiada właściwości obniżające poziom...


Koklusz, krztusiec - ...młodzieży i osób dorosłych, co prawdopodobnie związane jest z zanikaniem odporności, nabytej w wyniku szczepień w okresie dzieciństwa. Sprawcą całego zamieszania jest...


Ogórecznik lekarski - ...zalecane jest przy zaburzeniach gruczołów wewnętrznych i w stanach obniżonej odporności, zwiększonej pobudliwości nerwowej u dzieci i dorosłych. wspomagająco również przy...


Jak działa szczepionka- - ...ludzkiego nie są w stanie wywołać choroby, ale potrafią oddziaływać na układ odpornościowy, który pod ich wpływem wytwarza przeciwciała chroniące organizm przed zachorowaniem...


Atopowe zapalenie skóry - ...układu immunologicznego, które mają niezwykle złożoną postać. Układ odpornościowy nawet przy niewielkim kontakcie z antygenami wytwarza zbyt dużą ilość przeciwciał, co...


Nietolerancja laktozy -


Diagnostyka gruźlicy - ...gruźlica prowadzi do stopniowego wyniszczenia organizmu i znacznych zaburzeń odporności. badania...


Cukrzyca - ...występuje głównie u dzieci i młodzieży, skutkuje zaburzeniami mechanizmu odpornościowego i w efekcie uszkodzeniem komórek beta trzustki Cukrzyca typu 2 ( insulinozależna)...


Gorączka podczas infekcji - ...i że powinniśmy zareagować. Świadczy więc o dobrym funkcjonowaniu naszego systemu odpornościowego. Jeżeli do organizmu wtargną wirusy czy bakterie, temperatura ciała ulega podwyższeniu...


Cukrzyca a choroba Alzheimera -


Alergie pokarmowe na wakacjach - ...substancji przez organizm, a następnie próbie ich unieszkodliwienia. Układ odpornościowy alergika traktuje jako groźne substancje takimi nie będące - pyłki roślin czy...


Dieta w nadczynności tarczycy - ...udział w budowie tkanek i mięśni oraz przyczynia się do prawidłowej pracy układu odpornościowego. Nie należy jednak z nim zbytnio przesadzać, dzienna porcja około 1,5-2 g na kg masy...


Schorzenia neurologiczne -


Masaż leczniczy kręgosłupa -


Skuteczne leczenie reumatyzmu - ...jak się powszechnie uważa, choroba stawów, a układu immunologicznego. Układ odpornościowy zwalczając szkodliwe wirusy, bakterie itp. zwalcza też zdrowe komórki organizmu. Tym...


Reumatyzm - jak wyleczyć- - ...jak się powszechnie uważa, choroba stawów, a układu immunologicznego. Układ odpornościowy zwalczając szkodliwe wirusy, bakterie itp. zwalcza też zdrowe komórki organizmu. Tym...


Reumatyzm tkanek miękkich -


Choroba Gravesa - Basedowa - ...ma ona podłoże autoimmunologiczne i genetyczne. Występuje wówczas, gdy układ odpornościowy zaczyna wytwarzać antyciała anty - TSHR, które niszczą hormony tarczycy (TSH)...


Odmiedniczkowe zapalenie nerek - ...podczas kontaktów seksualnych zakażenie grzybicze - u chorych z obniżoną odpornością, leczonych antybiotykami lub lekami immunosupresyjnymi, a także u pacjentów...


Immunosupresja - ...hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i aktywności komórek odpornościowych ...


Helicobacter pylori IgG
...pylori IgG jest to badanie serologiczne wykrywające we krwi obecność reakcji odpornościowej organizmu na zakażenie bakterią. Lekarz monitoruje skuteczność leczenia poprzez...


Helicobacter pylori IgA
...pylori IgA jest to badanie serologiczne wykrywające we krwi obecność reakcji odpornościowej organizmu na zakażenie bakterią. Lekarz monitoruje skuteczność leczenia poprzez...


Laseroterapia


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (1 kończyna / 1 układ)


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (1 kończyna / 2 układy)


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (2 kończyny / 1 układ)


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (2 kończyny / 2 układy)


Kinezyterapia


AFP - Alfa-fetoproteina -


Grypa - ...tego wirusa ulegają ciągłej przemianie, co sprawia trudności układowi odpornościowemu zainfekowanemu organizmowi w zwalczaniu zakażenia. Wirusy wywołujące grypę...


Hematologia - ...krwi i preparatów krwiopochodnych, a także immunologia oraz serologia zajmujące się odpornością i schorzeniami z nią związanymi. Następuje stały postęp w hematologii związany z...


Immunologia - ...biologii i medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np. toksyny lub...


Cukrzyca typu 1 - ...insuliny. Zwykle przyczyną choroby jest uszkodzenie komórek - przez własny układ odpornościowy (autoagresja, stąd również nazwa: cukrzyca autoimmunologiczna). Tempo niszczenia komórek...


Choroby autoimmunologiczne - ...Efektem takiej dysfunkcji jest atakowanie własnych komórek, uznawanych przez układ odpornościowy za ciała obce. Przykłady chorób autoimmunologicznych : * bielactwo (komórki układu...


Astma oskrzelowa - ...trzy zasadnicze składniki: alergen, swoiste przeciwciała IgE oraz komórki układu odpornościowego. Najczęstszymi alergenami w astmie oskrzelowej są: roztocza kurzu domowego...


Autoimmunizacja - ...chorób autoimmunologicznych, polegające na nieprawidłowym skierowaniu przez układ odpornościowy organizmu reakcji immunologicznej przeciw własnym...


lekarz Ewa Dywel - Neurolog,


lekarz Grzegorz Sobolewski - Internista, Geriatra,


Mgr Bartosz Mitkowski - Rehabilitant,


lekarz Bartosz Błachucki - Internista, Geriatra,


dr n. med. Leszek Delimat - Neurochirurg,


lekarz Elżbieta Jóźwiak - Ginekolog,


prof. dr hab. n. med. Barbara Rymkiewicz - Kluczyńska - Endokrynolog dziecięcy,


dr n. med. Michał Zawadzki - Neurochirurgia wewnątrznaczyniowa, Neuroradiologia zabiegowa,


dr n. med. Tomasz Brzeziński - Chirurgia naczyniowa, Chirurg ogólny, Proktolog,


lekarz Halina Modkowska - Czarnowska - Ginekolog endokrynolog, Endokrynolog, USG ginekologiczne, Ginekolog,


dr n.med. Jerzy Golański - Urolog, Seksuolog,


dr n. med. Cezary Siemianowski - Epileptolog, Neurolog,


dr n. med. Katarzyna Kurnicka - Kardiolog,


lekarz Piotr Bogucki - Neurolog, Epileptolog,


lekarz Barbara Niemczyk - Dermatolog, Wenerolog,


lekarz Izabela Rakoca - Psychiatra,


dr hab. n. med. Marek Stańczyk - Chirurg onkolog, Proktolog, Chirurg ogólny,


dr n. med. Marta Jonas - powrót