Słownik medyczny

Czynniki otyłości

* czynniki genetyczne - mogą odgrywać role w powstaniu otyłości lub zwiększać podatność na jej rozwój. Istnieją genetycznie uwarunkowane zespoły chorobowe, w których dochodzi do nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej w organizmie. Należą do nich: zespół Pradera-Williego, zespół Laurence-Moon-Biedla, zespół Cohena oraz zespół Carpentera. Geny kodują molekularne składniki uczestniczące w fizjologicznym procesie regulacji masy ciała. W badaniach na zwierzętach wykryto, że pojedyncza mutacja może prowadzić do rozwoju otyłości. U niewielkiego odsetka ludzi występują również mutacje jednogenowe, które prowadzą do rozwoju otyłości olbrzymiej. Uważa się jednak, że u większości ludzi o skłonności do otyłości decydują prawdopodobnie mutacje wielu genów. Mutacje mogą dotyczyć genów związanych z regulacją pobierania energii z pożywieniem, poziomem podstawowej przemiany materii, dojrzewaniem komórek tkanki tłuszczowej, aktywnością enzymów odpowiedzialnych za gospodarkę tłuszczową i węglowodanową. W ich wyniku dochodzi do przewagi procesów magazynowania energii nad procesami jej wydatkowania. Do białek, których produkcja jest upośledzona w wyniku mutacji genetycznych należy między innym leptyna i jej receptory. Zwiększenie jej wytwarzania zwrotnie hamuje gromadzenie tłuszczów w adipocytach i zmniejsza przyjmowanie pokarmów. Za genetycznym uwarunkowaniem otyłości przemawia również fakt, że jest ona dwukrotnie częstsza u bliźniąt jednojajowych niż u rodzeństwa nie będące bliźniętami, a masa ciała osób dorosłych, które wychowały się w rodzinach zastępczych wykazuje większą zgodność z masą rodziców biologicznych niż adopcyjnych.

* czynniki biologiczne - również odgrywają role w powstaniu otyłości. Uszkodzenie podwzgórza (proces zapalny lub nowotworowy) i jąder brzuszno-przyśrodkowych podwzgórza mogą powodować rozwój otyłości. Dochodzi wtedy do nadmiernego przyjmowania pokarmów oraz zaburzeń układu autonomicznego. Do zaburzeń endokrynologicznych, w których dochodzi do rozwoju otyłości należą: niedoczynność tarczycy, zespół Cushinga, zespół policystycznych jajników, niedobór hormonu wzrostu, rzekoma niedoczynność przytarczyc, czy też hiperinsulinizm.

* czynniki farmakologiczne - do leków, których przyjmowanie może prowadzić do zwiększenia masy ciała należą leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, doksepin), leki przeciwlękowe, leki psychotropowe (pochodne fenotiazyny), przeciwpadaczkowe (kwas walproinowy, karbamazepina), kortykosteroidy, niektóre beta-adrenolityki i insulina.

* czynniki środowiskowe - wśród których największe znaczenie ma aktywność fizyczna jako forma wydatkowania dostarczonych zasobów energetycznych. Na skutek postępu technologicznego możliwe stało się znaczące zmniejszenie wydatku energetycznego związanego z codzienną aktywnością. Równocześnie zwiększył się dostęp do żywności i jej konsumpcja. Wzrosła również wartość energetyczna łatwo dostępnego pokarmu, który jest dodatkowo ubogi w witaminy, sole mineralne i błonnik. Regularna aktywność fizyczna zapobiega nadwadze i otyłości.

* czynniki psychologiczne - takie jak zaburzenia nastroju mogą być przyczyną powstawania nadwagi. Osoby, u których występuje tendencja do przyrostu masy ciała, podczas każdego kolejnego nawrotu depresji zwiększają swoją masę ciała. Osoby chore uczą się, że jedząc mogą częściowo zmniejszać objawy depresji, poprzez dostarczenie krótkotrwałej przyjemności.

Powiązane podstrony

Czynniki otyłości - ...* czynniki genetyczne - mogą odgrywać role w powstaniu otyłości lub zwiększać podatność na jej rozwój. Istnieją genetycznie uwarunkowane zespoły chorobowe, w których dochodzi do...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - hiperprotrombinemia - mutacja genu protrombiny ( czynnika II ) - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A) /MGP/
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - hiperprotrombinemia - mutacja genu protrombiny ( czynnika II ) - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A) /MGP/


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - trombofilia proakcelerynowa - mutacja genu czynnika V typu Leiden - F5 mutacja: R506Q (c.1601G>A, p.Arg534Gln) /LEIDEN/
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - trombofilia proakcelerynowa - mutacja genu czynnika V typu Leiden - F5 mutacja: R506Q (c.1601G>A, p.Arg534Gln) /LEIDEN/


Czynniki pośredniczące we wpływie depresji na wystąpienie i przebieg cukrzycy - Depresja ma niekorzystny wpływ na wiele zachowań, które mogą mieć znaczenie dla wystąpienia i rozwoju cukrzycy, są to: sposób odżywiania, palenie tytoniu, mała aktywność fizyczna, zaburzone funkcje poznawcze i niedostosowanie...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy ( czynnik II i czynnik V ) czynnik II - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A), czynnik V - typu Leiden - F5 mutacja: R506Q (c.1601G>A, p.Arg534Gln) /LEIMGP/
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy ( czynnik II i czynnik V )  czynnik II - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A),   czynnik V - typu Leiden - F5 mutacja: R506Q (c.1601G>A,...


Lipoproteina a - Lp(a) - niezależny czynnik ryzyka miażdżycy - Diagnostyka miażdżycy
Badanie Lipoproteina a - Lp(a) - niezależny czynnik ryzyka miażdżycy Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty 08:00-11:30.


Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn - ...operacja cewki moczowej; - radioterapia; - wrodzona wada tkanki łącznej; - czynniki przyczyniające się: otyłość, zaparcia, palenie tytoniu, zakażenie dróg moczowych...


mgr inż. Iwona Sajór - Dietetyk,
...się: dietoprofilaktyką i dietoterapią następujących chorób: nadwagi i otyłości, niedożywienia, chorób przewodu pokarmowego (m.in.: refluks żołądkowo-przełykowy...


Nadciśnienie tętnicze - przyczyny, objawy i leczenie - ...złe samopoczucie, zaczerwienienie twarzy i plamy na szyi i dekolcie. Istnieją czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania. Są nimi: niehigieniczny i nieustabilizowany...


Insulinooporność - ...przyczyny insulinooporności można podzielić na uwarunkowane genetycznie, jak i czynniki środowiskowe: * otyłość * zmniejszenie aktywności fizycznej * hemochromatoza *...


Choroby towarzyszące cukrzycy - ...choroby (wtedy mówimy o powikłaniach cukrzycowych). Często bywa też tak, że czynniki ryzyka wywołujące cukrzycę, wywołują także inną chorobę. Dotyczy to przeważnie przypadku...


Otyłość a niedożywienie - ...osób szczupłych czy bardzo szczupłych. Również u ludzi z nadwagą i otyłością można zaobserwować niedożywienie wynikające z niedoborów różnych...


Przepuklina rozworu przełykowego - ...ból tuż za mostkiem oraz zgaga. Przyczynami tej przepukliny mogą być wszystkie czynniki, które powodują zwiększenie ciśnienia w obrębie jamy brzucha np.: ciąża, zaparcia...


BMI (wskaźnik) - ...18,5 - niedowagę * 18,5-24,9 - wartość prawidłową * 25,0-29,9 Okres przed otyłością - nadwagę * 30,0-34,9 I stopień otyłości * 35,0-39,9 II stopień otyłości * >=...


Krwawienie w okresie menopauzy - Menopauza, określana również jako przekwitanie i klimakterium, to ostatnie krwawienie miesiączkowe w życiu kobiety, po którym następuje co najmniej 12 - miesięczna przerwa w miesiączkowaniu. Pojawia się zwykle między 45,...


Nietrzymanie moczu (mieszane) - przyczyny, objawy, leczenie - Mieszane nietrzymanie moczu łączy w sobie wysiłkowe nietrzymanie moczu oraz nietrzymanie moczu z pacia (inaczej też: naglące nietrzymanie moczu), a zatem charakteryzuje się mimowolnym wyciekiem moczu, któremu towarzyszy uczucie nagłego...


Choroba Leśniowskiego - Crohna - ...nie są do końca poznane, choć lekarze potrafią wyróżnić niektóre czynniki mające wpływ na jej wystąpienie: czynniki genetyczne, nieprawidłowe działanie systemu...


Depresja - przyczyny i objawy - ...głowy. Warto zaznaczyć, że o obecności depresji nie muszą koniecznie świadczyć czynniki związane z szeroko pojętym przygnębieniem. U chorego mogą bowiem wystąpić jedynie objawy...


Padaczka Jacksona (Napad Jacksona) - ...oraz późne i ich powikłania (zakażenia i zanik mózgu, blizny, krwiaki), czynniki zapalne (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz mózgu), ostre niedotlenienie...


Andropauza - męskie przekwitanie - ...wcześniej, jak i później. Na wiek jej wystąpienia duży wpływ mają rozmaite czynniki tj. tryb życia, dieta, nałogi, aktywność fizyczna oraz obecność różnych...


Zdrowy styl życia - co to oznacza- - ...czy choroba niedokrwienna serca. Znaczący wpływ na nasze zdrowie mają zarówno czynniki związane ze zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym. Należą do nich m.in.:   zbilansowana...


Objawy nowotworów tarczycy - ...(w przypadku raka pęcherzykowatego), nadmiar jodu (w przypadku raka brodawkowatego), czynniki genetyczne, działanie promieniowania jonizującego, a także niektóre rzadkie choroby...


Skórne testy alergiczne - ...z osłabieniem funkcji obronnych organizmu, a więc układu immunologicznego przez czynniki zewnętrzne, takie jak zanieczyszczone środowisko lub sztucznie -pędzone- warzywa i...


Ból migrenowy - ...rozszerzeniem naczyń wewnątrzczaszkowych. Fazę rozszerzenia naczyń wyzwalają pewne czynniki zapalenia (mediatory), które przedostają się przez rozszerzone tętnice na zewnątrz...


ADHD u osób dorosłych - ...psychoruchowej jest zapisany w DNA człowieka, więc podstawą tego schorzenia są czynniki genetyczne. Zgodnie z nazwą  zaburzenia, podstawowymi objawami  są problemy z...


Atopowe zapalenie skóry - ...nie do końca zbadane. Wiadomo jednak, że na podatność na  chorobę mają wpływ czynniki zewnętrze (środowiskowe, klimatyczne, alergenne) oraz wewnętrzne (genetyczne, psychogenne). Z...


Jak wyleczyć hemoroidy- - ...lub biegunki; - nadwagę; - brak aktywności fizycznej; - nadciśnienie tętnicze; - czynniki genetyczne; - nadużywanie alkoholu i ostrych przypraw; jak również: - ciążę oraz...


Zaburzenia seksualne a psychoterapia - ...łagodny, umiarkowany, (najczęściej występujący) i całkowity brak erekcji. Czynniki psychogenne stanową tu około 15% zachorowań i dotyczą zaburzeń erekcji podczas kontaktu...


Bielactwo nabyte - przyczyny, leczenie - ...jednak sugeruje się, że w większości przypadków u jej podłoża leżą czynniki autoimmunologiczne - choroby układu wewnątrzwydzielniczego takie, jak cukrzyca, czy wszelkie...


Choroba Hortona, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - ...powstawania choroby Hortona nie są do końca poznane, ale pod uwagę bierze się czynniki genetyczne i immunologiczne, a także alergie i infekcje wirusowe. W następstwie zapalenia tętnic...


Cukrzyca insulinozależna i cukrzyca insulinoniezależna - ...chorują na nią ludzie młodsi, przed 40 r.ż. Przyczynami zachorowań mogą być czynniki genetyaczne (dziedziczne) oraz nieprawidłowa praca układu odpornościowego (autoagresja). Objawami...


Zaburzenia lękowe i nerwicowe - psychiatra czy psychoterapeuta- - ...wyzwalającego.   Na wystąpienie zaburzeń nerwicowych duży wpływ mają czynniki biologiczne, takie jak stan fizyczny, stan układu nerwowego, obciążające i konfliktowe sytuacje...


Zespół stresu pourazowego (PTSD) - leczenie psychoterapeutyczne - ...jest indywidualnie dostosowywany do każdej osoby  uwzględniając w nim takie czynniki jak wiek i stan zdrowia chorego, zakres objawów oraz przyczyn pojawienia się zaburzenia...


Choroby reumatyczne - bóle stawów, kości, mięśni - ...Prowadzone badania pozwalają na przypuszczenia, iż mogą być za to odpowiedzialne czynniki genetyczne, a także infekcje, błędy dietetyczne lub kontakt z czynnikami alergizującymi. W...


Diety odchudzające dla wszystkich, czyli dla nikogo - ...przez specjalistę dietetyka i dostosowana do wieku, płci, stopnia zaawansowania i typu otyłości oraz towarzyszących zaburzeń metabolicznych i chorób towarzyszących, takich jak...


Zaburzenia nastroju - labilność emocjonalna - ...przyczyną pojawienia się labilności emocjonalnej są nakładające się na siebie czynniki biologiczne, genetyczne, środowiskowe. Niektóre osoby z takimi zaburzeniami doświadczyły w...


Zapalenie cewki moczowej - objawy i leczenie - ...moczowych, występująca tak u kobiet, jak u mężczyzn, wywoływana poprzez rozmaite czynniki etiologiczne, przeważnie przenoszone drogą płciową. Wyróżnia się zapalenie...


Cukrzyca insulinozależna i insulinoniezależna - ...chorują na nią ludzie młodsi, przed 40 r.ż. Przyczynami zachorowań mogą być czynniki genetyaczne (dziedziczne) oraz nieprawidłowa praca układu odpornościowego (autoagresja). Objawami...


Rak szyjki macicy - objawy i skuteczne leczenie - ...stanowiącym blisko 60% wszystkich nowotworów ginekologicznych. Najczęstsze czynniki ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy to: zarażenie wirusami brodawczaka ludzkiego HPV oraz...


prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz - Gastrolog, Gastroenterolog,
...chorób przewodu pokarmowego (zwłaszcza nowotworów złośliwych i otyłości) Badania interakcji pomiędzy żywnością, suplementami diety a lekami Wpływ leczenia...


Odmiedniczkowe zapalenie nerek - ...poprzez krew Przyczyny przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek, czynniki sprzyjające: wady rozwojowe zaburzenia odpływu z układu moczowo-płciowego (kamienie, zmiany...


Padaczka - ...dziedziczną. Dziedziczny jest niski próg pobudliwości komórek nerwowych mózgu. Czynniki predysponujące do wystąpienia napadów padaczki: 1. urazy mózgu - wiele zmian...


Seksoholizm - ...w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe. Nieleczona ma potencjalnie tragiczne skutki dla osoby dotkniętej tym...


Nadciśnienie tętnicze - ...pierwotnego nie została w pełni ustalona. Uważa się, że odgrywają w niej rolę czynniki genetyczne i środowiskowe. Pozostałe przypadki to choroba o charakterze wtórnym, gdy dobrze jest...


Krzepnięcie krwi - ...inicjującego krzepniecie krwi - w procesie tym ważne są jony wapnia oraz białkowe czynniki osocza (np. heparyna). Powstały czynnik prowadzi do przekształcenia protrombiny w trombinę...


Fluor
...powodują, że jest on bardziej odporny na próchnicę oraz mniej wrażliwy na czynniki zewnętrzne. Lakiery przylegają do szkliwa i przez dłuższy czas uwalniają fluorki (redukcja...


Epilepsja - ...dziedziczną. Dziedziczny jest niski próg pobudliwości komórek nerwowych mózgu. Czynniki predysponujące do wystąpienia napadów padaczki: 1. urazy mózgu - wiele zmian...


Stres - ...równowagi. W terminologii medycznej, stres jest zaburzeniem homeostazy spowodowanym czynnikiem fizycznym lub psychologicznym. Czynnikami powodującymi stres mogą być czynniki umysłowe...


Półpasiec - ...(łac. Herpes zoster) to ostra wirusowa choroba zakaźna, której czynnikiem wywołującym jest wirus varicella zoster. Jest to ten sam wirus, który wywołuje ospę wietrzną. Częściej...


Uzależnienie seksualne - ...w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe. Nieleczona ma potencjalnie tragiczne skutki dla osoby dotkniętej tym...


WHR - ...(ang. waist-hip ratio) - stosunek talii do biodra, metoda mierzenia otyłości pomocna przy określaniu miejsca przechowywania zapasów tłuszczowych...


Profilaktyka pierwotna - ...zapobieganie chorobom poprzez ograniczanie narażenia człowieka na czynniki ryzyka...


Zapalenie pochwy - swędzenie, pieczenie, ból - ...zaczerwienienie sromu, pojawiają się też charakterystyczne dla zakażenia danym czynnikiem upławy mające specyficzny zapach. Zapalenia pochwy możemy podzielić na: - drożdżakowe...


Cukrzyca typu 2 - ...powikłania cukrzycy. Cukrzyca typu 2 występuje najczęściej u osób starszych, z otyłością lub innymi zaburzeniami metabolicznymi. Otyłość, zwłaszcza nadmiar tkanki tłuszczowej w...


Autoagresja komórek - ...przeciwciała przeciw antygenom wnikającym z zewnątrz. Autoimmunizacja jest istotnym czynnikiem biorącym udział w powstawaniu i rozwoju następujących schorzeń: niedokrwistość...


Hipertensjologia - ...40-50 rż, a także u osób dużo młodszych w związku z epidemią nadwagi i otyłości. Nadciśnienie wtórne, rzadziej występujące, ma najczęściej konkretną przyczynę...


Hemoglobina glikowana a leczenie cukrzycy - Związek HbA1c jest istotnym wskaźnikiem długoterminowego stężenia glukozy we krwi. Podstawą tego wskaźnika jest proces glikacji, czyli trwałego łączenia się glukozy z wolnymi grupami aminowymi białek, między innymi z hemoglobiną....


Choroby i leczenie jelita grubego - Jelito grube stanowi jeden z najważniejszych elementów układu pokarmowego. Odpowiada za tworzenie i wydalanie kału. Za jego nieprawidłowe funkcjonowanie w dużej mierze odpowiedzialny jest nasz tryb życia, w tym spożywanie...


Typowe objawy chorób prostaty - Gruczoł krokowy - prostata jest narządem, który występuje wyłącznie u mężczyzn. Gruczoł krokowy położony jest poniżej pęcherza moczowego, zaś przez jego środek przebiega pierwszy odcinek cewki moczowej. Podstawową funkcją  prostaty...


Anemia złośliwa - Anemia złośliwa - spowodowana jest niedoborem witaminy B12. Awitaminoza B12 prowadzi do bardzo poważnego schorzenia krwi, najczęściej będącego wynikiem braku wewnętrznego czynnika krwiotwórczego o charakterze białka, wytwarzanego w żołądku i...


Osteoartroza, choroba zwyrodnieniowa stawów - Choroba zwyrodnieniowa stawów charakteryzuje się rozszerzeniem struktury chrząstki stawowej. Kolejnym etapem jest powstanie wyrośli kostnych (osteofitów), który powoduje proces zapalny w obrębie błony maziowej oraz tkanek okołostawowych. Osteoartroza może pojawić...


dr n. med. Agnieszka Szymczakiewicz - Multanowska - Internista,
Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób: Choroby nerek: zakażenia układu moczowego, kamica nerkowa, zapalenia nerek, niewydolność nerek. Choroby metaboliczne: hipercholesterolemia, zespół metaboliczny, otyłość, cukrzyca. Choroby serca i naczyń: nadciśnienie tętnicze,...


Astma zawodowa - Astma zawodowa: postać astmy ujawniająca się w wyniku zadziałania szkodliwego czynnika zawodowego u pracownika, który do tej pory był zdrowy. U tych chorych objawy choroby mogą ustępować w dni wolne...


Zgaga, czego może być objawem- - Zgaga, która jest często charakteryzowana przez pacjentów, jako nieprzyjemne -palenie w przełyku-, należy do wielce uciążliwych dolegliwości. Jest to dolegliwość dość często występująca, jednak czasami jest jednym z pierwszych sygnałów...


Zespół Cushinga - Zespół Cushinga (łac. syndroma Cushing, ang. Cushings syndrome) - to zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (lub innych steroidów nadnerczowych) w surowicy krwi. Najczęstszą przyczyną występowania zespołu...


Karcynogen - Karcynogen - czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej


Niedokrwistość - ANEMIA- Niedokrwistość , stan niedoboru hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i wskaźnika hematokrytowego z obniżeniem liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych. Objawy: bladość skóry i błon śluzowych, przyspieszenie czynności serca i oddechów,...


Dieta w chorobie nadciśnieniowej - Prawidłowo skomponowana dieta, jest jednym z ważniejszych elementów leczenia choroby nadciśnieniowej. Można nawet stwierdzić, że jest ona podstawą leczenia, wyraźnie współdziałającą z leczeniem farmakologicznym. Z tego właśnie powodu, dietetycznych wskazówek...


Drenaż limfatyczny - wzmocnienie układu chłonnego - ...pasożytów oraz grzybów. Inwazja wspomnianych patogenów jest czynnikiem aktywującym układ chłonny do działania, co powoduje, że niemal natychmiast niechciani goście...


Dieta przy kamicy żółciowej - Kamica żółciowa, czyli kamica pęcherzyka żółciowego (popularnie nazywanego woreczkiem), charakteryzuje się obecnością w pęcherzyku żółciowym złogów zbudowanych z różnych substancji chemicznych znajdujących się w żółci. W prawidłowych warunkach substancje te...


Rak trzonu macicy - skuteczne leczenie - Rak trzonu macicy to nowotwór błony śluzowej trzonu macicy, czyli endometrium. Jako podstawową przyczynę rozwoju raka endometrium podaje się nadmierną stymulację estrogenową przy względnym niedoborze progesteronu. Długotrwała stymulacja błony śluzowej...


Zaparcia - przyczyny i leczenie - ...jest dieta uboga w błonnik pokarmowy i wypijanie zbyt małej ilości płynów. Czynnikiem ryzyka powstania zaparć jest również mało aktywny, siedzący tryb życia. Zaparcia...


Małopłytkowość krwi - leczenie - ...immunologicznej przyczynia się niedobór trombopoetyny, będącej głównym czynnikiem stymulującym powstawanie wspomnianych elementów morfotycznych w szpiku kostnym. Warto...


Alergie pokarmowe na wakacjach - ...tam klimat ma zbawienny wpływ na alergików.   Niemniej jednak istotnym czynnikiem jest wybór noclegu. Hotele cztero- i pięciogwiazdkowe często mają posiłki przygotowane...


Depresja zimowa - objawy i leczenie - ...się na wypoczynek. Jest to nasz naturalny, dobowy rytm snu i czuwania. Podstawowym czynnikiem regulującym Ilość melatoniny jest to, ile światła dociera przez oko do mózgu. Jeśli...


Cukrzyca a zaburzenia psychiczne - ...w tym zwiększenia ryzyka choroby Alzheimera.   Depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 oraz jej powikłań. Związek między depresją a cukrzycą...


Poczucie własnej wartości - samoocena - ...kształtuje się przez wiele lat, a jej ukształtowanie wpływają różne czynniki. Pojawiające się wówczas trudności i przeszkody oraz sposób, w jaki młody...


Cholestaza - przyczyny, objawy, leczenie - ...pojawienia się cholestazy wewnątrzwątrobowej przyczyniają się wszystkie czynniki, które uszkadzają komórki wątroby, przez co zaburzają produkcję żółci...


Cukrzyca a choroba Alzheimera - ...101 miało zespół otępienny, potwierdzono że cukrzyca jest znamiennym czynnikiem ryzyka wystąpienia otępienia zarówno o charakterze naczyniowym jak i typu Alzheimera, co...


Torbiel jajnika - kiedy i jak leczyć- - ...torbieli. Chociażby dlatego, że każdy jej rodzaj jest  uwarunkowany innym czynnikiem. Decyzję o sposobie leczenia torbieli oraz o tym, aby torbielami się zająć (nie zawsze...


Leczenie zapalenia dróg żółciowych - ...obrębie dróg żółciowych predysponują również niżej wymienione czynniki: kamica żółciowa; zwężenie dróg żółciowych o etiologii pozapalnej i...


Do psychiatry czy do psychoterapeuty- - ...stanów lękowych, poczucia obniżenia sprawności intelektualnej, zaburzeń snu, otyłości, obniżenia nastroju, problemów psychoseksualnych, trudności z relacjami z innymi ludźmi...


Leczenie zapalenia ucha - ...przyczyną jest niedrożność trąbki słuchowej, którą mogą powodować takie czynniki, jak: obrzęk zapalny, polipy, przerost migdałka, alergie. Ryzyko zachorowania zwiększają choroby...


Zespół Sjögrena - ...a w konsekwencji do zaburzenia wydzielania łez lub śliny. Przyczynami mogą być czynniki: immunologiczne, genetyczne lub infekcyjne. Ponieważ zespół suchości występuje...


Badania i zaświadczenia zdolności do pracy - ...są przed podjęciem pracy, nauki lub ponownym podjęciu pracy po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym. Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2006r. w sprawie...


Ostropest plamisty - ...ze składników sylimaryny, silibinina (która jest głównym aktywnym czynnikiem), wykazał in vitro działanie przeciwnowotworowe wobec ludzkich komórek raka prostaty...


Cukrzyca - ...ślepoty u osób dorosłych, niewydolność nerek i a także głównym czynnikiem ryzyka niedokrwiennej choroby serca i zawału serca, udaru mózgu oraz wad wrodzonych u...


lekarz Grażyna Kyzioł - Otto - Endokrynolog, Tyreolog,
...nadnerczy Choroby gruczołów dokrewnych. Terapie hormonalne Hormonalne przyczyny otyłości Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Doświadczenie: Wieloletni...


Hipochondria - przyczyny, objawy, leczenie - ...hipochondria. Leczenie hipochondrii jest trudne i długotrwałe. Bardzo istotnym czynnikiem przy leczeniu tego zaburzenia jest psychoterapia. Najbardziej skuteczna okazuje się...


Paradontoza - czyli problemy z dziąsłami - ...przywiązywał większą wagę do dbałości o higienę jamy ustnej. Bardzo ważnym czynnikiem jest prawidłowe szczotkowanie zębów - przynajmniej trzy razy dziennie. Raz dziennie...


Zaburzenia snu - leczenie psychoterapeutyczne - ...wietrzone oraz mieć odpowiednią temperaturę. Umiarkowany wieczorny wysiłek jest czynnikiem pogłębiającym sen, chociaż nie powinno się go podejmować tuż przed zaśnięciem, bo na...


Paznokcie - wgłębienia, bruzdy, plamy i inne zmiany - ...lub moczenia, jak też o cukrzycy, zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, ciąży, otyłości, awitaminozie, steroidoterapii i antybiotykoterapii, leczeniu immunosupresyjnemu oraz...


Kinesiology taping
...wymyślił w latach 70. ubiegłego wieku japoński chiropraktyk dr Kenzo Kase. Czynnikiem terapeutycznym nie jest sam plaster, ale odpowiedni dobór pozycji i sposób...


Chroniczne zmęczenie - przyczyny i leczenie - ...choroba ta ma podłoże w układzie odpornościowym i że mogą ją wywoływać takie czynniki, jak infekcje wirusowe, a nawet alergie; przewlekłe zmęczenie jako objaw występuje w większości...


Stres a zmiany w ciele - ...i w identyczny sposób. Przygotowują organizm do szybkiej ucieczki lub do walki z czynnikiem zagrażającym. Niestety zdarza się, że przewlekły i bardzo silny stres może doprowadzić do...


Depresja zwiększa ryzyko i przyspiesza rozwój powikłań cukrzycy - ...i wsp.). Rozpoznanie dużej depresji, we wstępnym badaniu okazało się niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia objawów klinicznych choroby wieńcowej. Depresja w miarę jej trwania...


lekarz Elżbieta Małkowska - Endokrynolog, Tyreolog,
...nadnerczy Choroby gruczołów dokrewnych Terapie hormonalne Hormonalne przyczyny otyłości Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi Doświadczenie: Wieloletni pracownik...


Przeciwciała anty-Rh - ...anty-Rh - przeciwciała produkowane przez organizm osoby z czynnikiem Rh ujemnym w odpowiedzi na pojawienie się w jej naczyniach krwionośnych krwinek czerwonych Rh...


Otyłość - ...ma znaczenie. Zgromadzenie tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej nazywa się otyłością brzuszną (otyłość androidalna) ma większe znaczenie patologiczne niż równomierne...


Kleszczowe zapalenie mózgu - ...mózgu, wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze - Czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodziny Flaviviridae. Zachorowania są związane na ogół z ogniskami...


Wirus zapalenia wątroby typu B - ...(15-40%). Po paleniu tytoniu, zakażenie przewlekłe HBV jest drugim, najistotniejszym czynnikiem prowokującym wystąpienie...


Wirus zapalenia wątroby typu D - ...zapalenia wątroby D jest aktualnie niezadowalające. Interferon alfa jest jedynym czynnikiem, który ma jakiś skutek leczniczy w przebiegu tego zapalenia...


Choroba Hashimoto - problemy z tarczycą - ...jej powstawania. Uznaje się jednak, że należą do nich predyspozycje genetyczne, zaś czynnikiem, który ją wyzwala może być stres. Rozwijająca się przez lata choroba zazwyczaj nie...


Badanie interwencyjne - ...adczalnego, w którym badacz manipuluje obiektem badanym i(lub) zmienia wpływające nań czynniki ...


Zapalenie płuc - ...Uważa się, że jest ona przyczyną 70% pozaszpitalnych zapaleń płuc. Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju zapalenia płuc jest wiek (okres niemowlęcy a także u osób po 65 rż), na...


HDV - ...zapalenia wątroby D jest aktualnie niezadowalające. Interferon alfa jest jedynym czynnikiem, który ma jakiś skutek leczniczy w przebiegu tego zapalenia...


Wirus różyczki - ...jest dla kobiet w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze kiedy zakażenie jest czynnikiem ryzyka wystąpienia ciężkich wad wrodzonych...


dr n. med. Marta Jonas - Internista, Endokrynolog, Tyreolog,
...z zaburzeniami endokrynologicznymi Dolegliwości okresu menopauzy Hormonalne przyczyny otyłości Dolegliwości internistyczne oraz kardiologiczne Wykształcenie: Ukończyła I Wydział Lekarski...


HBV - ...(15-40%). Po paleniu tytoniu, zakażenie przewlekłe HBV jest drugim, najistotniejszym czynnikiem prowokującym wystąpienie...


prof. zw. n. med. Jerzy Gil - Gastrolog, Gastroenterolog,
...z zakresu patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego oraz otyłości. Opublikował 28 poradników dla pacjentów oraz dla...


dr n. med. Katarzyna Kurnicka - Kardiolog,
...z ostrą zatorowością płucną, przed przeszczepami nerek i wątroby oraz u chorych z otyłością olbrzymią poddawanych operacjom bariatrycznym. Akredytacja: Posiada od 2011r. indywidualną...


Anty-Rh przeciwciała - ...anty-Rh - przeciwciała produkowane przez organizm osoby z czynnikiem Rh ujemnym w odpowiedzi na pojawienie się w jej naczyniach krwionośnych krwinek czerwonych Rh...


Grypa - ...jest chorobą zakaźną. Czynnikiem wywołujacym grypę jest wirus grypy (Orthomyxovirus influenzae), który został po raz pierwszy wyizolowany w 1933 roku. Nalezy on do wirusów RNA. Na...


Cukrzyca - ...trzustki. Z kolei cukrzyca niezależna od insuliny jest związana z dziedziczeniem i otyłością. Szczególne znaczenie ma otyłość brzuszna ze stosunkiem obwodu w pasie do obwodu bioder...


Cholesterol - ...którego miarą jest wzrost stężenia cholesterolu w surowicy krwi, jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak choroba...


Dietetyka kliniczna - przykłady właściwej diety - Stosowanie odpowiednio zbilansowanej diety pozwala nie tylko cieszyć się wspaniałą sylwetką i dobrym stanem zdrowia, ale często wspomaga proces leczenia wielu schorzeń i niejednokrotnie pomaga ustrzec się przed rozwojem powikłań....


Owrzodzenie jelita grubego - objawy i leczenie - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), popularnie zwane owrzodzeniem jelita grubego, jest chorobą autoimmunologiczną, o niejasnej proweniencji oraz trudną do zdiagnozowania (z racji swoich niespecyficznych objawów). Jej objawy pojawiają się zazwyczaj...


Jak usunąć lub zmniejszyć rozstępy skórne- - Rozstępami nazywamy nieestetyczne pasma, przecinające skórę brzucha, ud, piersi i pośladków. Mogą występować na plecach, ramionach i barkach. W miejscu, w którym pękła rozciągnięta skóra, powstają pomarszczone rowki. W obrębie...


Leczenie bezsenności - psychiatra czy psychoterapeuta- - Bezsenność to dolegliwość bardzo mocno obciążająca organizm oraz psychikę, polegająca na zbyt krótkim, nieregenerującym śnie, który prowadzi do obniżenia sprawności w trakcie dnia. O bezsenności zazwyczaj mówi się dopiero, gdy...


Powikłania leczenia niepłodności i zabiegów in vitro - hiperstymulacja jajników - Zespół hiperstymulacji jajników (OHSS) jest schorzeniem, a dokładnie skutkiem ubocznym, jakie może się pojawić po próbach leczenia niepłodności, czyli na przykład u pacjentek przygotowywanych do in vitro. Jest to oczywiście...


Planowanie ciąży - jakie badania wykonać- - Planujesz zajść w ciążę- Cudowny pomysł! Nic tak nie uszczęśliwia kobiety i nie spaja związku tak bardzo, jak właśnie mały człowieczek, który stanie się Twoim największym i najwspanialszym skarbem, jaki...


Opryszczka, brodawka, kurzajka, mięczak - wirusowe choroby skóry - Opryszczka, brodawka, kurzajka, mięczak - wirusowe choroby skóry Wirusowe choroby dermatologiczne występują bardzo często u ludzi i chociaż są łatwe do zdiagnozowania i raczej niegroźne, bywają uciążliwe oraz trudne do...


Nietolerancja glutenu u dorosłych - przyczyny, objawy, leczenie - Celiakia, a więc nietolerancja na gluten, dokucza blisko co setnemu Polakowi, najczęściej między 35, a 50 rokiem życia, dwukrotnie częściej kobietom niż mężczyznom. Osoby chore na celiakię często nie zdają...


Obturacyjny bezdech senny - co to jest- Diagnoza i leczenie - U każdego zdrowego człowieka podczas snu dochodzi do fizjologicznego spadku napięcia mięśni, co powoduje utratę kontroli nad nimi i niewielkie osłabienie oddychania. Z kolei u osób chorych na OBS występuje...


Wzrok - krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm - Wzrok jest najważniejszym zmysłem u człowieka. Pozwala on na odbiór szerszego zakresu informacji napływających z otaczającego nas środowiska. Charakteryzuje się dużą zdolnością integracji wielu bodźców i zdolnością przekazywania nam wielu...


Rzucam palenie - jak może pomóc Ci lekarz- - W skład papierosów wchodzi nie tylko najczęściej wspominana nikotyna, ale wiele innych trujących związków chemicznych (w tym także substancji rakotwórczych), które skutecznie wyniszczają organizm palacza. Badania Światowej Organizacji Zdrowia dowodzą,...


Nerki - filtr naszego ciała - Nerki to narząd stanowiący najistotniejszą częścią układu wydalniczego. Dzięki niezliczonej ilości kłębuszków, widocznych pod mikroskopem, oczyszczają  krew i usuwają nadmiar wody. Mimo że są małe ok. 15 dkg każda, pełnią...


Osteoporoza - jak leczyć- - Osteoporoza (zrzeszotnienie kości) jest chorobą wpisaną przez Światową Organizację Zdrowia do wykazu chorób cywilizacyjnych. Osteoporoza charakteryzuje się postępującym z czasem  ubytkiem masy kostnej oraz osłabieniem struktury przestrzennej kości, w dalszej...


Depresja w chorobach tarczycy - Tarczyca to narząd położony w okolicach szyi, odpowiedzialny za produkcję tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3). Substancje te, zwane hormonami tarczycy, za pomocą układu krwionośnego docierają do organizmu, gdzie wykorzystywane są...


Nadnercza - funkcje i choroby - Nadnercza to niewielkie, ale niezwykle istotne gruczoły dokrewne, określane mianem przeżyciowych, czyli takich, bez których człowiek nie może przeżyć. Ich główną rolą jest wytwarzanie ważnych hormonów wpływających na emocje oraz...


Najlepsza metoda antykoncepcji - Tabletka antykoncepcyjna - co musisz wiedzieć, zanim o nią poprosisz Od pewnego czasu zastanawiasz się, która z metod antykoncepcji będzie dla Ciebie najlepsza- Obawiasz się, czy tabletki nie spowodują nagłego...


Cytologia moczu - Cytologia moczu jest badaniem prostym i całkowicie nieinwazyjnym, niezwykle pomocnym podczas diagnostyki chorób układu moczowego, a szczególnie pęcherza. Podstawą takiego badania jest odzyskiwanie komórek dróg moczowych. Ocena wykonywana jest z...


Jak działa szczepionka- - Szczepienia ochronne stanowią ważną czynność w życiu każdego człowieka, i to nie tylko dziecka. Mają za zadanie chronić nas przed groźnymi chorobami, w szczególności zaraźliwymi. Nie jest zatem przesadne stwierdzenie,...


Przyczyny alergii - Alergie wywoływane są przez błędną reakcję układu odpornościowego na czynnik niebędący - w normalnej sytuacji - zagrożeniem. Może być to pyłek roślinny, składnik pokarmu, kurz czy roztocze. Organizm zaczyna zwalczać...


Kłykciny kończyste - Kłykciny kończyste, nazywane także brodawkami płciowymi, stanowią jedną z najczęściej diagnozowanych chorób wenerycznych w Europie. Pojawiają się w okolicy zewnętrznych narządów płciowych (damskich i męskich) oraz odbytu. Wywołuje je niezwykle...


Padaczka - epilepsja - Padaczka jest zaburzeniem bardzo ciężkim i zdecydowanie niemiłym - tak dla chorego, jak i dla jego otoczenia. A to dlatego, że po prostu często nas przeraża. I pomimo że wiemy,...


Typowe objawy menopauzy - Menopauza, wraz z poprzedzającym ją klimakterium, zwanym potocznie przekwitaniem, to bez wątpienia okres nieprzyjemny dla każdej kobiety. Oznacza bowiem koniec pewnego etapu w naszym życiu i rozpoczęcie nowego, na który...


Osteoporoza - Osteoporoza (zrzeszotnienie kości) jest chorobą wpisaną przez Światową Organizację Zdrowia do wykazu chorób cywilizacyjnych. Osteoporoza charakteryzuje się postępującym z czasem  ubytkiem masy kostnej oraz osłabieniem struktury przestrzennej kości, w dalszej...


Przewlekłe zapalenie trzustki - Głównym zadaniem trzustki jest wytwarzanie insuliny- hormonu regulującego poziom glukozy we krwi. Oprócz tego wysyła do jelita cienkiego odpowiednie enzymy, dzięki którym możliwe staje się trawienie białek, tłuszczów i węglowodanów....


Morfologia krwi - jak odczytać wyniki- - Morfologia krwi jest najczęstszym badaniem diagnostycznym, badaniem ogólnym, wstępnym, pozwalającym określić stan zdrowia pacjenta oraz umożliwiającym wykrycie stanu zapalnego, infekcji, niedokrwistości i wielu innych procesów chorobowych. Polega na ocenie jakościowej...


Przepuklina pępkowa - objawy i leczenie - Przepuklina pępkowa powstaje wówczas, gdy niektóre elementy jamy brzusznej (otrzewna, jelito) ulegną przemieszczeniu pod powłoką skóry przez niedomknięty pierścień pępkowy. Schorzenie to dotyczy każdej grupy wiekowej. Istnieją dwa rodzaje przepukliny:...


Schorzenia towarzyszące chorobie Hashimoto - Hashimoto to choroba tarczycy, wyniszczająca ją przez lata oraz powodująca jej niedoczynność, może skutecznie utrudnić choremu normalne funkcjonowanie. Zaburzona praca tego gruczołu idzie bowiem często w parze m.in. z depresją,...


Udar mózgu - niedokrwien

powrót

<