Słownik medyczny

Czynniki otyłości

* czynniki genetyczne - mogą odgrywać role w powstaniu otyłości lub zwiększać podatność na jej rozwój. Istnieją genetycznie uwarunkowane zespoły chorobowe, w których dochodzi do nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej w organizmie. Należą do nich: zespół Pradera-Williego, zespół Laurence-Moon-Biedla, zespół Cohena oraz zespół Carpentera. Geny kodują molekularne składniki uczestniczące w fizjologicznym procesie regulacji masy ciała. W badaniach na zwierzętach wykryto, że pojedyncza mutacja może prowadzić do rozwoju otyłości. U niewielkiego odsetka ludzi występują również mutacje jednogenowe, które prowadzą do rozwoju otyłości olbrzymiej. Uważa się jednak, że u większości ludzi o skłonności do otyłości decydują prawdopodobnie mutacje wielu genów. Mutacje mogą dotyczyć genów związanych z regulacją pobierania energii z pożywieniem, poziomem podstawowej przemiany materii, dojrzewaniem komórek tkanki tłuszczowej, aktywnością enzymów odpowiedzialnych za gospodarkę tłuszczową i węglowodanową. W ich wyniku dochodzi do przewagi procesów magazynowania energii nad procesami jej wydatkowania. Do białek, których produkcja jest upośledzona w wyniku mutacji genetycznych należy między innym leptyna i jej receptory. Zwiększenie jej wytwarzania zwrotnie hamuje gromadzenie tłuszczów w adipocytach i zmniejsza przyjmowanie pokarmów. Za genetycznym uwarunkowaniem otyłości przemawia również fakt, że jest ona dwukrotnie częstsza u bliźniąt jednojajowych niż u rodzeństwa nie będące bliźniętami, a masa ciała osób dorosłych, które wychowały się w rodzinach zastępczych wykazuje większą zgodność z masą rodziców biologicznych niż adopcyjnych.

* czynniki biologiczne - również odgrywają role w powstaniu otyłości. Uszkodzenie podwzgórza (proces zapalny lub nowotworowy) i jąder brzuszno-przyśrodkowych podwzgórza mogą powodować rozwój otyłości. Dochodzi wtedy do nadmiernego przyjmowania pokarmów oraz zaburzeń układu autonomicznego. Do zaburzeń endokrynologicznych, w których dochodzi do rozwoju otyłości należą: niedoczynność tarczycy, zespół Cushinga, zespół policystycznych jajników, niedobór hormonu wzrostu, rzekoma niedoczynność przytarczyc, czy też hiperinsulinizm.

* czynniki farmakologiczne - do leków, których przyjmowanie może prowadzić do zwiększenia masy ciała należą leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, doksepin), leki przeciwlękowe, leki psychotropowe (pochodne fenotiazyny), przeciwpadaczkowe (kwas walproinowy, karbamazepina), kortykosteroidy, niektóre beta-adrenolityki i insulina.

* czynniki środowiskowe - wśród których największe znaczenie ma aktywność fizyczna jako forma wydatkowania dostarczonych zasobów energetycznych. Na skutek postępu technologicznego możliwe stało się znaczące zmniejszenie wydatku energetycznego związanego z codzienną aktywnością. Równocześnie zwiększył się dostęp do żywności i jej konsumpcja. Wzrosła również wartość energetyczna łatwo dostępnego pokarmu, który jest dodatkowo ubogi w witaminy, sole mineralne i błonnik. Regularna aktywność fizyczna zapobiega nadwadze i otyłości.

* czynniki psychologiczne - takie jak zaburzenia nastroju mogą być przyczyną powstawania nadwagi. Osoby, u których występuje tendencja do przyrostu masy ciała, podczas każdego kolejnego nawrotu depresji zwiększają swoją masę ciała. Osoby chore uczą się, że jedząc mogą częściowo zmniejszać objawy depresji, poprzez dostarczenie krótkotrwałej przyjemności.

Powiązane podstrony

Czynniki otyłości - ...* czynniki genetyczne - mogą odgrywać role w powstaniu otyłości lub zwiększać podatność na jej rozwój. Istnieją genetycznie uwarunkowane zespoły chorobowe, w których dochodzi do...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy – hiperprotrombinemia – mutacja genu protrombiny ( czynnika II ) - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A) /MGP/


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy – trombofilia proakcelerynowa – mutacja genu czynnika V typu Leiden - F5 mutacja: R506Q (c.1601G>A, p.Arg534Gln) /LEIDEN/


Czynniki pośredniczące we wpływie depresji na wystąpienie i przebieg cukrzycy -


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy ( czynnik II i czynnik V ) czynnik II - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A), czynnik V - typu Leiden - F5 mutacja: R506Q (c.1601G>A, p.Arg534Gln) /LEIMGP/


Lipoproteina a - Lp(a) - niezależny czynnik ryzyka miażdżycy - Diagnostyka miażdżycy


Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn - ...operacja cewki moczowej; - radioterapia; - wrodzona wada tkanki łącznej; - czynniki przyczyniające się: otyłość, zaparcia, palenie tytoniu, zakażenie dróg moczowych...


mgr inż. Iwona Sajór - Dietetyk,
...się: dietoprofilaktyką i dietoterapią następujących chorób: nadwagi i otyłości, niedożywienia, chorób przewodu pokarmowego (m.in.: refluks żołądkowo-przełykowy...


Nadciśnienie tętnicze – przyczyny, objawy i leczenie - ...złe samopoczucie, zaczerwienienie twarzy i plamy na szyi i dekolcie. Istnieją czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania. Są nimi: niehigieniczny i nieustabilizowany...


Insulinooporność - ...przyczyny insulinooporności można podzielić na uwarunkowane genetycznie, jak i czynniki środowiskowe: * otyłość * zmniejszenie aktywności fizycznej * hemochromatoza *...


Choroby towarzyszące cukrzycy - ...choroby (wtedy mówimy o powikłaniach cukrzycowych). Często bywa też tak, że czynniki ryzyka wywołujące cukrzycę, wywołują także inną chorobę. Dotyczy to przeważnie przypadku...


Otyłość a niedożywienie - ...osób szczupłych czy bardzo szczupłych. Również u ludzi z nadwagą i otyłością można zaobserwować niedożywienie wynikające z niedoborów różnych...


Przepuklina rozworu przełykowego - ...ból tuż za mostkiem oraz zgaga. Przyczynami tej przepukliny mogą być wszystkie czynniki, które powodują zwiększenie ciśnienia w obrębie jamy brzucha np.: ciąża, zaparcia...


BMI (wskaźnik) - ...18,5 - niedowagę * 18,5-24,9 - wartość prawidłową * 25,0-29,9 Okres przed otyłością - nadwagę * 30,0-34,9 I stopień otyłości * 35,0-39,9 II stopień otyłości * >=...


Nietrzymanie moczu (mieszane) – przyczyny, objawy, leczenie -


Krwawienie w okresie menopauzy -


Choroba Leśniowskiego - Crohna - ...nie są do końca poznane, choć lekarze potrafią wyróżnić niektóre czynniki mające wpływ na jej wystąpienie: czynniki genetyczne, nieprawidłowe działanie systemu...


Odmiedniczkowe zapalenie nerek - ...poprzez krew Przyczyny przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek, czynniki sprzyjające: wady rozwojowe zaburzenia odpływu z układu moczowo-płciowego (kamienie, zmiany...


Padaczka Jacksona (Napad Jacksona) - ...oraz późne i ich powikłania (zakażenia i zanik mózgu, blizny, krwiaki), czynniki zapalne (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz mózgu), ostre niedotlenienie...


Andropauza – męskie przekwitanie - ...wcześniej, jak i później. Na wiek jej wystąpienia duży wpływ mają rozmaite czynniki tj. tryb życia, dieta, nałogi, aktywność fizyczna oraz obecność różnych...


Zdrowy styl życia - co to oznacza? - ...czy choroba niedokrwienna serca. Znaczący wpływ na nasze zdrowie mają zarówno czynniki związane ze zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym. Należą do nich m.in.:   zbilansowana...


Objawy nowotworów tarczycy - ...(w przypadku raka pęcherzykowatego), nadmiar jodu (w przypadku raka brodawkowatego), czynniki genetyczne, działanie promieniowania jonizującego, a także niektóre rzadkie choroby...


Skórne testy alergiczne - ...z osłabieniem funkcji obronnych organizmu, a więc układu immunologicznego przez czynniki zewnętrzne, takie jak zanieczyszczone środowisko lub sztucznie „pędzone” warzywa i...


Ból migrenowy - ...rozszerzeniem naczyń wewnątrzczaszkowych. Fazę rozszerzenia naczyń wyzwalają pewne czynniki zapalenia (mediatory), które przedostają się przez rozszerzone tętnice na zewnątrz...


ADHD u osób dorosłych - ...psychoruchowej jest zapisany w DNA człowieka, więc podstawą tego schorzenia są czynniki genetyczne. Zgodnie z nazwą  zaburzenia, podstawowymi objawami  są problemy z...


Atopowe zapalenie skóry - ...nie do końca zbadane. Wiadomo jednak, że na podatność na  chorobę mają wpływ czynniki zewnętrze (środowiskowe, klimatyczne, alergenne) oraz wewnętrzne (genetyczne, psychogenne). Z...


Jak wyleczyć hemoroidy? - ...lub biegunki; - nadwagę; - brak aktywności fizycznej; - nadciśnienie tętnicze; - czynniki genetyczne; - nadużywanie alkoholu i ostrych przypraw; jak również: - ciążę oraz...


Zaburzenia seksualne a psychoterapia - ...łagodny, umiarkowany, (najczęściej występujący) i całkowity brak erekcji. Czynniki psychogenne stanową tu około 15% zachorowań i dotyczą zaburzeń erekcji podczas kontaktu...


Bielactwo nabyte – przyczyny, leczenie - ...jednak sugeruje się, że w większości przypadków u jej podłoża leżą czynniki autoimmunologiczne - choroby układu wewnątrzwydzielniczego takie, jak cukrzyca, czy wszelkie...


Choroba Hortona, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - ...powstawania choroby Hortona nie są do końca poznane, ale pod uwagę bierze się czynniki genetyczne i immunologiczne, a także alergie i infekcje wirusowe. W następstwie zapalenia tętnic...


Cukrzyca insulinozależna i cukrzyca insulinoniezależna - ...chorują na nią ludzie młodsi, przed 40 r.ż. Przyczynami zachorowań mogą być czynniki genetyaczne (dziedziczne) oraz nieprawidłowa praca układu odpornościowego (autoagresja). Objawami...


Zaburzenia lękowe i nerwicowe – psychiatra czy psychoterapeuta? - ...wyzwalającego.   Na wystąpienie zaburzeń nerwicowych duży wpływ mają czynniki biologiczne, takie jak stan fizyczny, stan układu nerwowego, obciążające i konfliktowe sytuacje...


Zespół stresu pourazowego (PTSD) – leczenie psychoterapeutyczne - ...jest indywidualnie dostosowywany do każdej osoby  uwzględniając w nim takie czynniki jak wiek i stan zdrowia chorego, zakres objawów oraz przyczyn pojawienia się zaburzenia...


Choroby reumatyczne - bóle stawów, kości, mięśni - ...Prowadzone badania pozwalają na przypuszczenia, iż mogą być za to odpowiedzialne czynniki genetyczne, a także infekcje, błędy dietetyczne lub kontakt z czynnikami alergizującymi. W...


Diety odchudzające dla wszystkich, czyli dla nikogo - ...przez specjalistę dietetyka i dostosowana do wieku, płci, stopnia zaawansowania i typu otyłości oraz towarzyszących zaburzeń metabolicznych i chorób towarzyszących, takich jak...


Zaburzenia nastroju - labilność emocjonalna - ...przyczyną pojawienia się labilności emocjonalnej są nakładające się na siebie czynniki biologiczne, genetyczne, środowiskowe. Niektóre osoby z takimi zaburzeniami doświadczyły w...


Zapalenie cewki moczowej – objawy i leczenie - ...moczowych, występująca tak u kobiet, jak u mężczyzn, wywoływana poprzez rozmaite czynniki etiologiczne, przeważnie przenoszone drogą płciową. Wyróżnia się zapalenie...


Cukrzyca insulinozależna i insulinoniezależna - ...chorują na nią ludzie młodsi, przed 40 r.ż. Przyczynami zachorowań mogą być czynniki genetyaczne (dziedziczne) oraz nieprawidłowa praca układu odpornościowego (autoagresja). Objawami...


Rak szyjki macicy – objawy i skuteczne leczenie - ...stanowiącym blisko 60% wszystkich nowotworów ginekologicznych. Najczęstsze czynniki ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy to: zarażenie wirusami brodawczaka ludzkiego HPV oraz...


prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz - Gastrolog, Gastroenterolog,
...chorób przewodu pokarmowego (zwłaszcza nowotworów złośliwych i otyłości) Badania interakcji pomiędzy żywnością, suplementami diety a lekami Wpływ leczenia...


Depresja - przyczyny i objawy - ...głowy. Warto zaznaczyć, że o obecności depresji nie muszą koniecznie świadczyć czynniki związane z szeroko pojętym przygnębieniem. U chorego mogą bowiem wystąpić jedynie objawy...


Półpasiec - ...(łac. Herpes zoster) to ostra wirusowa choroba zakaźna, której czynnikiem wywołującym jest wirus varicella zoster. Jest to ten sam wirus, który wywołuje ospę wietrzną. Częściej...


Seksoholizm - ...w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe. Nieleczona ma potencjalnie tragiczne skutki dla osoby dotkniętej tym...


Nadciśnienie tętnicze - ...pierwotnego nie została w pełni ustalona. Uważa się, że odgrywają w niej rolę czynniki genetyczne i środowiskowe. Pozostałe przypadki to choroba o charakterze wtórnym, gdy dobrze jest...


Krzepnięcie krwi - ...inicjującego krzepniecie krwi - w procesie tym ważne są jony wapnia oraz białkowe czynniki osocza (np. heparyna). Powstały czynnik prowadzi do przekształcenia protrombiny w trombinę...


Fluor
...powodują, że jest on bardziej odporny na próchnicę oraz mniej wrażliwy na czynniki zewnętrzne. Lakiery przylegają do szkliwa i przez dłuższy czas uwalniają fluorki (redukcja...


Epilepsja - ...dziedziczną. Dziedziczny jest niski próg pobudliwości komórek nerwowych mózgu. Czynniki predysponujące do wystąpienia napadów padaczki: 1. urazy mózgu – wiele zmian...


Stres - ...równowagi. W terminologii medycznej, stres jest zaburzeniem homeostazy spowodowanym czynnikiem fizycznym lub psychologicznym. Czynnikami powodującymi stres mogą być czynniki umysłowe...


Padaczka - ...dziedziczną. Dziedziczny jest niski próg pobudliwości komórek nerwowych mózgu. Czynniki predysponujące do wystąpienia napadów padaczki: 1. urazy mózgu – wiele zmian...


Uzależnienie seksualne - ...w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe. Nieleczona ma potencjalnie tragiczne skutki dla osoby dotkniętej tym...


WHR - ...(ang. waist-hip ratio) - stosunek talii do biodra, metoda mierzenia otyłości pomocna przy określaniu miejsca przechowywania zapasów tłuszczowych...


Profilaktyka pierwotna - ...zapobieganie chorobom poprzez ograniczanie narażenia człowieka na czynniki ryzyka...


Zapalenie pochwy – swędzenie, pieczenie, ból - ...zaczerwienienie sromu, pojawiają się też charakterystyczne dla zakażenia danym czynnikiem upławy mające specyficzny zapach. Zapalenia pochwy możemy podzielić na: - drożdżakowe...


Cukrzyca typu 2 - ...powikłania cukrzycy. Cukrzyca typu 2 występuje najczęściej u osób starszych, z otyłością lub innymi zaburzeniami metabolicznymi. Otyłość, zwłaszcza nadmiar tkanki tłuszczowej w...


Autoagresja komórek - ...przeciwciała przeciw antygenom wnikającym z zewnątrz. Autoimmunizacja jest istotnym czynnikiem biorącym udział w powstawaniu i rozwoju następujących schorzeń: niedokrwistość...


Hipertensjologia - ...40-50 rż, a także u osób dużo młodszych w związku z epidemią nadwagi i otyłości. Nadciśnienie wtórne, rzadziej występujące, ma najczęściej konkretną przyczynę...


Hemoglobina glikowana a leczenie cukrzycy -


Choroby i leczenie jelita grubego -


Zgaga, czego może być objawem? -


dr n. med. Agnieszka Szymczakiewicz - Multanowska - Internista,


Osteoartroza, choroba zwyrodnieniowa stawów -


Anemia złośliwa -


Typowe objawy chorób prostaty -


Niedokrwistość -


Zespół Cushinga -


Astma zawodowa -


Karcynogen -


Dieta w chorobie nadciśnieniowej -


Drenaż limfatyczny – wzmocnienie układu chłonnego - ...pasożytów oraz grzybów. Inwazja wspomnianych patogenów jest czynnikiem aktywującym układ chłonny do działania, co powoduje, że niemal natychmiast niechciani goście...


Rak trzonu macicy – skuteczne leczenie -


Dieta przy kamicy żółciowej -


Cukrzyca a zaburzenia psychiczne - ...w tym zwiększenia ryzyka choroby Alzheimera.   Depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 oraz jej powikłań. Związek między depresją a cukrzycą...


Zaparcia – przyczyny i leczenie - ...jest dieta uboga w błonnik pokarmowy i wypijanie zbyt małej ilości płynów. Czynnikiem ryzyka powstania zaparć jest również mało aktywny, siedzący tryb życia. Zaparcia...


Alergie pokarmowe na wakacjach - ...tam klimat ma zbawienny wpływ na alergików.   Niemniej jednak istotnym czynnikiem jest wybór noclegu. Hotele cztero- i pięciogwiazdkowe często mają posiłki przygotowane...


Cukrzyca a choroba Alzheimera - ...101 miało zespół otępienny, potwierdzono że cukrzyca jest znamiennym czynnikiem ryzyka wystąpienia otępienia zarówno o charakterze naczyniowym jak i typu Alzheimera, co...


Małopłytkowość krwi - leczenie - ...immunologicznej przyczynia się niedobór trombopoetyny, będącej głównym czynnikiem stymulującym powstawanie wspomnianych elementów morfotycznych w szpiku kostnym. Warto...


Torbiel jajnika – kiedy i jak leczyć? - ...torbieli. Chociażby dlatego, że każdy jej rodzaj jest  uwarunkowany innym czynnikiem. Decyzję o sposobie leczenia torbieli oraz o tym, aby torbielami się zająć (nie zawsze...


lekarz Grażyna Kyzioł - Otto - Endokrynolog, Tyreolog,
...nadnerczy Choroby gruczołów dokrewnych. Terapie hormonalne Hormonalne przyczyny otyłości Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Doświadczenie: Wieloletni...


Depresja zwiększa ryzyko i przyspiesza rozwój powikłań cukrzycy - ...i wsp.). Rozpoznanie dużej depresji, we wstępnym badaniu okazało się niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia objawów klinicznych choroby wieńcowej. Depresja w miarę jej trwania...


Leczenie zapalenia dróg żółciowych - ...obrębie dróg żółciowych predysponują również niżej wymienione czynniki: kamica żółciowa; zwężenie dróg żółciowych o etiologii pozapalnej i...


Do psychiatry czy do psychoterapeuty? - ...stanów lękowych, poczucia obniżenia sprawności intelektualnej, zaburzeń snu, otyłości, obniżenia nastroju, problemów psychoseksualnych, trudności z relacjami z innymi ludźmi...


Depresja zimowa – objawy i leczenie - ...się na wypoczynek. Jest to nasz naturalny, dobowy rytm snu i czuwania. Podstawowym czynnikiem regulującym Ilość melatoniny jest to, ile światła dociera przez oko do mózgu. Jeśli...


Leczenie zapalenia ucha - ...przyczyną jest niedrożność trąbki słuchowej, którą mogą powodować takie czynniki, jak: obrzęk zapalny, polipy, przerost migdałka, alergie. Ryzyko zachorowania zwiększają choroby...


Cholestaza – przyczyny, objawy, leczenie - ...pojawienia się cholestazy wewnątrzwątrobowej przyczyniają się wszystkie czynniki, które uszkadzają komórki wątroby, przez co zaburzają produkcję żółci...


Choroba Hashimoto – problemy z tarczycą - ...jej powstawania. Uznaje się jednak, że należą do nich predyspozycje genetyczne, zaś czynnikiem, który ją wyzwala może być stres. Rozwijająca się przez lata choroba zazwyczaj nie...


Zespół Sjögrena - ...a w konsekwencji do zaburzenia wydzielania łez lub śliny. Przyczynami mogą być czynniki: immunologiczne, genetyczne lub infekcyjne. Ponieważ zespół suchości występuje...


Ostropest plamisty - ...ze składników sylimaryny, silibinina (która jest głównym aktywnym czynnikiem), wykazał in vitro działanie przeciwnowotworowe wobec ludzkich komórek raka prostaty...


Cukrzyca - ...ślepoty u osób dorosłych, niewydolność nerek i a także głównym czynnikiem ryzyka niedokrwiennej choroby serca i zawału serca, udaru mózgu oraz wad wrodzonych u...


lekarz Elżbieta Małkowska - Endokrynolog, Tyreolog,
...nadnerczy Choroby gruczołów dokrewnych Terapie hormonalne Hormonalne przyczyny otyłości Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi Doświadczenie: Wieloletni pracownik...


Badania i zaświadczenia zdolności do pracy - ...są przed podjęciem pracy, nauki lub ponownym podjęciu pracy po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym. Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2006r. w sprawie...


Hipochondria – przyczyny, objawy, leczenie - ...hipochondria. Leczenie hipochondrii jest trudne i długotrwałe. Bardzo istotnym czynnikiem przy leczeniu tego zaburzenia jest psychoterapia. Najbardziej skuteczna okazuje się...


Chroniczne zmęczenie – przyczyny i leczenie - ...choroba ta ma podłoże w układzie odpornościowym i że mogą ją wywoływać takie czynniki, jak infekcje wirusowe, a nawet alergie; przewlekłe zmęczenie jako objaw występuje w większości...


Zaburzenia snu – leczenie psychoterapeutyczne - ...wietrzone oraz mieć odpowiednią temperaturę. Umiarkowany wieczorny wysiłek jest czynnikiem pogłębiającym sen, chociaż nie powinno się go podejmować tuż przed zaśnięciem, bo na...


Kinesiology taping
...wymyślił w latach 70. ubiegłego wieku japoński chiropraktyk dr Kenzo Kase. Czynnikiem terapeutycznym nie jest sam plaster, ale odpowiedni dobór pozycji i sposób...


Paradontoza – czyli problemy z dziąsłami - ...przywiązywał większą wagę do dbałości o higienę jamy ustnej. Bardzo ważnym czynnikiem jest prawidłowe szczotkowanie zębów – przynajmniej trzy razy dziennie. Raz dziennie...


Stres a zmiany w ciele - ...i w identyczny sposób. Przygotowują organizm do szybkiej ucieczki lub do walki z czynnikiem zagrażającym. Niestety zdarza się, że przewlekły i bardzo silny stres może doprowadzić do...


Paznokcie – wgłębienia, bruzdy, plamy i inne zmiany - ...lub moczenia, jak też o cukrzycy, zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, ciąży, otyłości, awitaminozie, steroidoterapii i antybiotykoterapii, leczeniu immunosupresyjnemu oraz...


dr n. med. Marta Jonas - Internista, Endokrynolog, Tyreolog,
...z zaburzeniami endokrynologicznymi Dolegliwości okresu menopauzy Hormonalne przyczyny otyłości Dolegliwości internistyczne oraz kardiologiczne Wykształcenie: Ukończyła I Wydział Lekarski...


Wirus różyczki - ...jest dla kobiet w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze kiedy zakażenie jest czynnikiem ryzyka wystąpienia ciężkich wad wrodzonych...


Przeciwciała anty-Rh - ...anty-Rh - przeciwciała produkowane przez organizm osoby z czynnikiem Rh ujemnym w odpowiedzi na pojawienie się w jej naczyniach krwionośnych krwinek czerwonych Rh...


Otyłość - ...ma znaczenie. Zgromadzenie tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej nazywa się otyłością brzuszną (otyłość androidalna) ma większe znaczenie patologiczne niż równomierne...


Wirus zapalenia wątroby typu D - ...zapalenia wątroby D jest aktualnie niezadowalające. Interferon alfa jest jedynym czynnikiem, który ma jakiś skutek leczniczy w przebiegu tego zapalenia...


Zapalenie płuc - ...Uważa się, że jest ona przyczyną 70% pozaszpitalnych zapaleń płuc. Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju zapalenia płuc jest wiek (okres niemowlęcy a także u osób po 65 rż), na...


prof. zw. n. med. Jerzy Gil - Gastrolog, Gastroenterolog,
...z zakresu patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego oraz otyłości. Opublikował 28 poradników dla pacjentów oraz dla...


Badanie interwencyjne - ...adczalnego, w którym badacz manipuluje obiektem badanym i(lub) zmienia wpływające nań czynniki ...


Kleszczowe zapalenie mózgu - ...mózgu, wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze - Czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodziny Flaviviridae. Zachorowania są związane na ogół z ogniskami...


Wirus zapalenia wątroby typu B - ...(15-40%). Po paleniu tytoniu, zakażenie przewlekłe HBV jest drugim, najistotniejszym czynnikiem prowokującym wystąpienie...


dr n. med. Katarzyna Kurnicka - Kardiolog,
...z ostrą zatorowością płucną, przed przeszczepami nerek i wątroby oraz u chorych z otyłością olbrzymią poddawanych operacjom bariatrycznym. Akredytacja: Posiada od 2011r. indywidualną...


HDV - ...zapalenia wątroby D jest aktualnie niezadowalające. Interferon alfa jest jedynym czynnikiem, który ma jakiś skutek leczniczy w przebiegu tego zapalenia...


Poczucie własnej wartości – samoocena - ...kształtuje się przez wiele lat, a jej ukształtowanie wpływają różne czynniki. Pojawiające się wówczas trudności i przeszkody oraz sposób, w jaki młody...


Anty-Rh przeciwciała - ...anty-Rh - przeciwciała produkowane przez organizm osoby z czynnikiem Rh ujemnym w odpowiedzi na pojawienie się w jej naczyniach krwionośnych krwinek czerwonych Rh...


Cholesterol - ...którego miarą jest wzrost stężenia cholesterolu w surowicy krwi, jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak choroba...


HBV - ...(15-40%). Po paleniu tytoniu, zakażenie przewlekłe HBV jest drugim, najistotniejszym czynnikiem prowokującym wystąpienie...


Cukrzyca - ...trzustki. Z kolei cukrzyca niezależna od insuliny jest związana z dziedziczeniem i otyłością. Szczególne znaczenie ma otyłość brzuszna ze stosunkiem obwodu w pasie do obwodu bioder...


Grypa - ...jest chorobą zakaźną. Czynnikiem wywołujacym grypę jest wirus grypy (Orthomyxovirus influenzae), który został po raz pierwszy wyizolowany w 1933 roku. Nalezy on do wirusów RNA. Na...


Dietetyka kliniczna – przykłady właściwej diety -


Owrzodzenie jelita grubego – objawy i leczenie -


Jak usunąć lub zmniejszyć rozstępy skórne? -


Leczenie bezsenności – psychiatra czy psychoterapeuta? -


Powikłania leczenia niepłodności i zabiegów in vitro - hiperstymulacja jajników -


Planowanie ciąży – jakie badania wykonać? -


Opryszczka, brodawka, kurzajka, mięczak – wirusowe choroby skóry -


Nietolerancja glutenu u dorosłych – przyczyny, objawy, leczenie -


Obturacyjny bezdech senny - co to jest? Diagnoza i leczenie -


Wzrok - krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm -


Rzucam palenie - jak może pomóc Ci lekarz? -


Osteoporoza - jak leczyć? -


Osteoporoza -


Nerki - filtr naszego ciała -


Depresja w chorobach tarczycy -


Nadnercza - funkcje i choroby -


Jak działa szczepionka? -


Typowe objawy menopauzy -


Cytologia moczu -


Przyczyny alergii -


Kłykciny kończyste -


Padaczka - epilepsja -


Najlepsza metoda antykoncepcji -


Przewlekłe zapalenie trzustki -


Morfologia krwi – jak odczytać wyniki? -


Przepuklina pępkowa — objawy i leczenie -


Schorzenia towarzyszące chorobie Hashimoto -


Udar mózgu – niedokrwienny czy krwotoczny? -


Anhedonia – czy można żyć bez emocji? -


Udar mózgu – typowe objawy i leczenie -


Podwzgórze - zaburzenia i leczenie -


Zakrzepowe zapalenie żył w nogach -


Egzema czy alergia – jak rozpoznać? -


Suche oczy i brak łez – jak leczyć? -


Czkawka długotrwała – przyczyny i leczenie -


lekarz Agnieszka Przychodzień -


Retinol -


Przeciwciała -


Protrombina -


Posocznica -


Sepsa -


SIRS -


Toksykologia -


Sok żołądkowy -


Skaza krwotoczna -


PolyCystic Ovary Syndrome -


PCOS -


Astma oskrzelowa -


Alkohol etylowy -


Alergia pokarmowa -


Akseroftol -


Grupa krwi -


Kłębuszkowe zapalenie nerek -


Migdałki podniebienne -


Menarche -


Krew -


Uczulenie -


Tężec -


dr n. med. Sławomir Zieniuk - Androlog, Seksuolog,


Badanie cytologiczne komórek poza plemnikowych


Witamina A (A1 i A2) -


prof. dr hab. n. med. Danuta Śliwonik - Janeczko - Diabetolog,


lekarz Michał Bartoszewicz - Ortopeda, USG ortopedyczne, USG dzieci,


lekarz Rafał Antonik - USG ortopedyczne, Ortopeda,


dr hab. n. med., prof. uj Mirosław Bik - Multanowski - Genetyk kliniczny,


Profil reumatologiczny - Profile


Zespół policystycznych jajników -


Cytodiagnostyka urologiczno - andrologiczna (rozmaz cytologiczny nasienia)


Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) -


Zespół Steina-Leventhala -


Zespół wątrobowo-nerkowy -


HPV -


Trądzik różowaty twarzy - leczenie - ...hormonalne u kobiet w czasie menopauzy lub przy problemach z miesiączkowaniem; czynniki autoimmunologiczne (w miejscu występowania zmian wytwarza się histamina, która uwalniana...


Refluks – przyczyny, objawy, dieta - ...do przełyku. Następuje wtedy uszkodzenie i stan zapalny śluzówki przełyku. Czynnikiem odpowiedzialnym za wywoływanie choroby refluksowej jest zaburzenie funkcji dolnego zwieracza...


Teratogenność - ...zarodka, zaburzenia czynnościowe, opóźnienie rozwoju, przedwczesne urodzenie). Czynniki teratogenne dla zwierząt: * deficyty składników odżywczych: witamin A, D, E, B1, B2, PP...


Zapalenie płuc - leczenie -


Wzdęcia i gazy – przyczyny i leczenie -


Endokrynolog – jakie schorzenia leczy? -


prof. dr hab. n. med. Barbara Rymkiewicz - Kluczyńska - Endokrynolog dziecięcy,


Nagminne zapalenie przyusznic -


dr n. med. Ewa Jagielińska - Kalinowska - Diabetolog,


Świnka -


Wstrząs -


Karcinogen -


powrót