Słownik medyczny

Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS)

Sepsa, posocznica (łac. sepsis) to stosowany w medycynie termin odnoszący się do specyficznej reakcji organizmu na zakażenie. Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem epidemiologiczno-terapeutyczny, zwłaszcza na Oddziałach Intensywnej Terapii, ale występuje także w warunkach pozaszpitalnych. Najczęściej przyczyną sepsy są infekcje w obrębie jamy brzusznej, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i infekcje układu moczowego, lecz u osób predysponowanych może ją wywołać każde inne zakażenie. Z bakteriologicznego punktu widzenia przyczyną sepsy może być każdy drobnoustrój, stosunkowo rzadko są to pasożyty, wirusy i bakterie atypowe (np. prątek gruźlicy). W warunkach szpitalnych sepsę wywołują najczęściej patogeny, które w normalnych warunkach nie są groźne (tzw. potencjalnie chorobotwórcze). Są to głównie bakterie Gram-ujemne - Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, ale również bakterie Gram-dodatnie - Staphylococcus aureus, paciorkowce. W warunkach pozaszpitalnych bakterią najczęściej kojarzoną z piorunującymi postaciami ciężkiej sepsy jest dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis) i inne patogeny wywołujące zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Do sepsy najczęściej dochodzi w warunkach Oddziału Intensywnej Terapii. Dzieje się tak ze względu na ciężki stan chorych tam przebywających oraz liczbę wykonywanych inwazyjnych procedur medycznych niezbędnych w procesie terapeutycznym. Poza szpitalem sepsa dotyka głównie dzieci i młodzież oraz osoby starsze i osłabione. Szczególnie narażone są osoby przebywające przez długi okres w dużych skupiskach ludzkich, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, koszary, więzienia itp. Mechanizm sepsy jest skomplikowany, wielopłaszczyznowy, zachodzący na poziomie komórkowym i tkankowym. Sepsa jest reakcją organizmu na czynnik zakaźny (najczęściej jest to lipopolisacharyd).

Rozwija się uogólniona reakcja zapalna, w której biorą udział liczne cytokiny i chemokiny. W trakcie rozwoju sepsy dochodzi również do zmian na poziomie narządowym, w wyniku których rozwija się ich niewydolność.

W początkowym okresie objawami sepsy są:
* czynność serca powyżej 90 uderzeń na minutę;
* temperatura ciała poniżej 36°C lub powyżej 38°C; * częstość oddechów spontanicznych powyżej 20 na minutę; w badaniu gazometrycznym krwi tętniczej PaCO2 poniżej 4,3 kPa (32 mmHg);
* liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm3 lub powyżej 12000 komórek w mm3;
o lub obecność ponad 10% niedojrzałych granulocytów obojętnochłonnych;
o dodatkowo mogą być obecne objawy określonego zakażenia, np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych;
* niewydolności określonych narządów i układów w przypadku braku lub nieodpowiedniego leczenia pojawiają się objawy niewydolności określonych narządów i układów.

Rozpoznanie sepsy stawia się na podstawie stwierdzenia objawów SIRS. Następnym etapem jest potwierdzenie obecności specyficznego patogenu w badaniach mikrobiologicznych.

Leczenie ciężkiej sepsy jest długotrwałe i obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Powinno się odbywać na Oddziałach Intensywnej Terapii. Stosuje się w nim antybiotykoterapię, płynoterapię, kortykosteroidy, leki obkurczające naczynia krwionośne i pobudzające kurczliwość mięśnia sercowego, aktywowane białko C i inne.

Nie istnieje szczepionka, która zabezpieczałaby przed wystąpieniem sepsy. Szczepienia mogą jedynie zmniejszyć częstość infekcji patogenami, które mogą doprowadzić do posocznicy, a co za tym idzie do sepsy (np. szczepionka przeciwko Neisseria meningitidis wywołującej zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Powiązane podstrony

Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


SIRS - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Sepsa - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Posocznica - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Przewlekłe biegunki - czy to zespół krótkiego jelita- -


Zespół stresu pourazowego (PTSD) - leczenie psychoterapeutyczne - ...intensywności, zależy też od przygotowania do znoszenia stresu oraz rodzaju reakcji na dany czynnik stresujący. Wyleczenie zależy również od właściwej psycho...


Zestaw reakcji krzyżowych - 20 alergenów - Panele alergologiczne


Zespół Cushinga - Zespół Cushinga (łac. syndroma Cushing, ang. Cushings syndrome) - to Zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (lub innych steroidów nadnerczowych) w surowicy krwi. Najczęstszą przyczyną występowania Zespółu...


Zespół policystycznych jajników - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku rozrodczym,...


Zespół Nabytego Niedoboru Odporności - ...to akronim od słów Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół Nabytego Niedoboru Odporności, które oznaczają śmiertelną chorobę zakaźną układu odpornościowego powodowaną...


Zespół Steina-Leventhala - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku rozrodczym,...


Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) - Markery nowotworowe


Zespół Sjögrena -


Zespół suchego oka - brak łez -


Zespół krótkiego jelita -


Zespół wątrobowo-nerkowy - Zespół wątrobowo-nerkowy (ang. hepatorenal syndrome, HRS ) - stan kliniczny, który charakteryzuje się nieprawidłową czynnością nerek oraz dużego stopnia zaburzeniami hemodynamicznymi, głównie w zakresie tętniczego łożyska naczyniowego, i zmianami w...


Zespół wątrobowo-płucny - Zespół wątrobowo-płucny (ang. hepatopulmonary syndrome, HPS ) - jest to występujący u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym spadek utlenowania krwi. Zespół ten pojawia się przede wszystkim w przebiegu marskości wątroby (najczęstsza...


Zespół Gilberta - Zespół Gilberta (ang. Gilberts syndrome) - uwarunkowana genetycznie choroba, związana z zaburzeniem metabolizmu bilirubiny w wątrobie. Zespół Gilberta jest zazwyczaj bezobjawowy. Podwyższony poziom bilirubiny jest zwykle rozpoznawany przypadkowo. Okresowo może...


Zespół Dubina-Johnsona - Zespół Dubina i Johnsona (ang. Dubin-Johnson syndrome, DJS, hyperbilirubinemia II) - łagodna, genetycznie uwarunkowana choroba wątroby zaliczana do hiperbilirubinemii czyli chorób przebiegających ze zwiększonym stężeniem bilirubiny we krwi, co powoduje...


Zespół Criglera-Najjara - Zespół Criglera-Najjara (ang. Crigler-Najjar syndrome) - rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba, będąca przyczyną ciężkiej żółtaczki.


Zespół interdyscyplinarny - zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin


Ostre zapalenie trzustki - objawy i leczenie - ...że reakcja zapalna ma bardzo silny charakter i doprowadza do uogólnionej reakcji zapalnej organizmu (SIRS) i niewydolności wielonarządowej, która objawowo przypomina sepsę...


Zespół policystycznych jajników (PCOS) -


Laseroterapia


Choroby reumatyczne - bóle stawów, kości, mięśni -


Ogórecznik lekarski -


Cukrzyca a zaburzenia psychiczne - ...kalectwa. Stąd choroba już od momentu samego rozpoznania jest źródłem stresu, reakcji lękowych, zaburzeń depresyjnych. Objawy te nasilają się w przypadku konieczności...


Skórne testy alergiczne - ...działania alergenów w powstawaniu zmian skórnych. Służą one do oceny reakcji skóry na kontakt z alergenem, a ich dodatni wynik stanowi potwierdzenie uczulenia na badany...


Alergia - ...- patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem...


Choroba autoimmunologiczna narządowa i układowa - ...się, że u jej podłoża leżą predyspozycje genetyczne osoby chorej do tak zwanej reakcji z autoagresji, czyli do ataku komórek układu odpornościowego na własne białka...


Choroba Leśniowskiego - Crohna - ...zaliczany jest wzrost warunków higienicznych życia, co ma prowadzić do braku reakcji systemu immunologicznego na antygeny chorobotwórcze. Osobnym czynnikiem jest jeszcze palenie...


Paznokcie - wgłębienia, bruzdy, plamy i inne zmiany -


Nietolerancja i nadwrażliwość na gluten - ...stopniowo wprowadzając do niej produkty z glutenem, co daje możliwość obserwacji reakcji. U dorosłych objawy są bardzo zróżnicowane i często nie są kojarzone z...


Rumianek pospolity - ...działanie uspokajające i znieczulające. Jednakże przy jakichkolwiek podejrzeniach, reakcji alergicznej, należy natychmiast przerwać terapię i skontaktować się z lekarzem pediatrą...


Próby wątrobowe -


Krioterapia


Koklusz, krztusiec -


Nadnercza - funkcje i choroby -


Immunologia - ...pogranicza biologii i medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np...


Epilepsja - ...padaczki: 1. urazy mózgu - wiele zmian, występujących w trakcie bezpośrednich reakcji kompensacyjnych może przyczynić się do wystąpienia drgawek. Ponadto istnieje hipoteza, że blizna...


Encefalopatia wątrobowa - ...wątrobowa - zespół neurologiczny, polegający na zaburzeniu funkcjonowania centralnego układu nerwowego na skutek działania toksyn, pojawiających się w układzie w związku z...


Drogi żółciowe - ...żółciowe - zespół przewodów odprowadzających żółć z wątroby do dwunastnicy. Nadmiar żółci jest magazynowany w pęcherzyku żółciowym. Dzielą się na drogi żółciowe...


Etiologia - ...nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów - w medycynie , nazywamy tak, zespół przyczyn składających się na powstanie...


Fenotyp - ...Fenotyp - zespół cech organizmu, powstałych na skutek współdziałania genotypu i środowiska...


Katar sienny - ...alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (o charakterze dziedzicznym). Wskutek reakcji organizmu na alergen (głównie pyłki roślin) immunoglobuliny dróg oddechowych uwalniają...


Insulinooporność - ...* otyłość * zmniejszenie aktywności fizycznej * hemochromatoza * zespół jajników policystycznych (PCO) * nadmiar kortyzolu (np. zażywanie leków sterydowych, choroba...


HBV - ...marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa, zespół nerkowo-wątrobowy, krwotoki z żylaków przełyku, rak pierwotny wątroby - prowadzące...


Kłębuszkowe zapalenie nerek - ...naczyń w nerce. Może się objawiać izolowanym krwiomoczem lub proteinurią lub jako zespół nefrotyczny, zespół nefrytyczny, ostra lub przewlekła niewydolność nerek. Kłębuszkowe...


PolyCystic Ovary Syndrome - ...Ovary Syndrome - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące...


Test gwajakolowy na krew utajoną w stolcu - ...polegające na wykorzystaniu reakcji enzymatycznej w celu wykrycia niewielkich ilości krwi w...


Immunogenność - ...zdolność danego antygenu do wywołania przeciwko sobie reakcji immunologicznej...


Żółtaczka miąższowa - ...choroby spowodowane wrodzonymi defektami enzymatycznymi przemiany bilirubiny (np. zespół Criglera-Najjara, zespół Gilberta, zespół...


Wodobrzusze - ...powstania wodobrzusza to nowotwory, niewydolność krążenia, marskość wątroby czy zespół nerczycowy. Ilość płynu może dojść do 20 litrów płynu...


Wirus zapalenia wątroby typu B - ...marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa, zespół nerkowo-wątrobowy, krwotoki z żylaków przełyku, rak pierwotny wątroby - prowadzące...


Alergie pokarmowe na wakacjach - ...przygotowywać nieuczulające posiłki. Najprostszym sposobem unikania negatywnych reakcji organizmu na alergeny jest eliminacja uczulających składników pokarmów. Nie zawsze...


Czym zajmuje się reumatolog- - ...Ponieważ w skutecznym leczeniu wielu chorób reumatologicznych, ważny jest czas reakcji - zwlekanie z wizytą u specjalisty może doprowadzić do wielu groźnych powikłań, nie tylko w...


Przyczyny alergii - ...wytwarzanie substancji i białek - przeciwciał - będących elementem reakcji alergicznej alergolog  dietetyk gastrolog badania laboratoryjne panele alergologiczne alergeny...


Stres a zmiany w ciele - ...- tyrotropowego (TTH) i adrenokortykotropowego (ACTH), biorących czynny udział w reakcji stresowej. Następnie sygnał przekazywany jest do nadnerczy, które zaczynają wydzielać...


Psychoterapia w depresji - ...myślowych i zastępowanie ich bardziej skutecznymi, a także uczenie zdrowych reakcji na różne doświadczenia...


lekarz Anna Majczak-Grybczuk - Psychiatra,
...fobii społecznej) zaburzenia snu zaburzeń związanych ze stresem (m.in. reakcji adaptacyjnej, zaburzenia stresowego pourazowego) zaburzeń występujących pod postacią somatyczną...


Uzależnienie seksualne - ...psychicznego. Wskazują oni na szeroki zakres możliwych przyczyn, włączając w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe...


Trombocyt - ...naczyń krwionośnych. W razie uszkodzenia tkanki, w osoczu rozpoczyna się seria reakcji chemicznych, w wyniku których fibrynogen zostaje przekształcony w cząsteczki fibryny, te zaś...


PCOS - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome .Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku...


Padaczka - ... 1. urazy mózgu - wiele zmian, występujących w trakcie bezpośrednich reakcji kompensacyjnych może przyczynić się do wystąpienia drgawek. Ponadto istnieje hipoteza, że blizna...


Mononukleoza zakaźna - ...na granicy podniebienia miękkiego i twardego. W okresie zdrowienia może pojawić się zespół przewlekłego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome), charakteryzujący się trudnościami w...


Mocznik - ...przez żywe organizmy. W przemyśle mocznik jest otrzymywany w bezpośredniej reakcji dwutlenku węgla z amoniakiem: CO2 + 2NH3 - CO(NH2)2 + H2O Jest to końcowy produkt przemiany...


Pokrzywka - ...(łac. Urticaria) - jest to niejednolity zespół chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy, charakteryzuje się obrzękiem, zabarwieniem różowym lub...


Czyrak - ...gronkowcowym. W przypadku mnogich czyraków stosuje się termin czyraczność, inaczej zespół Joba (łac. furunculosis). Wystąpienie licznych czyraków, które znajdują się blisko i łączą...


Trądzik chlorowy - ...chlorowy (łac. chloracne) - dermatologiczny zespół chorobowy związany z ekspozycją na dioksyny. Toksyczne działanie polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn na skórę polega na...


Tężyczka - ...mózgowych (powodujących migreny, zaburzenia świadomości, TIA), obwodowych (rzekomy zespół Raynauda), skurcz głośni (łac. laryngospasmus), oskrzeli, powiek, światłowstręt oraz podwójne...


Seksoholizm - ...psychicznego. Wskazują oni na szeroki zakres możliwych przyczyn, włączając w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe...


Puchlina brzuszna - ...powstania wodobrzusza to nowotwory, niewydolność krążenia, marskość wątroby czy zespół nerczycowy. Ilość płynu może dojść do 20 litrów płynu...


Metabolizm - ...wszelkich zjawisk biologicznych. Na metabolizm składają się tysiące różnych reakcji chemicznych, które tworzą szereg powiązanych z sobą cykli biochemicznych. Reakcje metaboliczne...


Ataksja - ...spowodowane na przykład chorobami prionowymi, jak: Creutzfeldta-Jacoba (CJD), zespół Gerstmanna-Stransslera-Scheinkera (GSS)) lub substancje toksyczne, na przykład alkohol lub...


Jakie choroby leczy immunolog- - ...dziedzina medycyny, która zajmuje się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała...


AIDS - ...to akronim od słów Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół Nabytego Niedoboru Odporności, które oznaczają śmiertelną chorobę zakaźną układu odpornościowego powodowaną przez...


Alergia i uczulenie na pyłki na wakacjach - ...najczęściej w postaci maści, które przyspieszają ustąpienie alergicznej reakcji skórnej. Nie zaszkodzi zabrać ze sobą także wapna i witamin oraz leków miejscowo...


Czynniki otyłości - ...do nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej w organizmie. Należą do nich: zespół Pradera-Williego, zespół Laurence-Moon-Biedla, zespół Cohena oraz zespół Carpentera. Geny...


Helicobacter pylori IgG
...pylori IgG jest to badanie serologiczne wykrywające we krwi obecność reakcji odpornościowej organizmu na zakażenie bakterią. Lekarz monitoruje skuteczność leczenia poprzez...


Rezonans magnetyczny
...zamieniający dane na obrazy. Badanie jest całkowicie bezbolesne, nie powoduje żadnych reakcji biologicznych, nie wchodzi w interakcje ani nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia...


Helicobacter pylori IgA
...pylori IgA jest to badanie serologiczne wykrywające we krwi obecność reakcji odpornościowej organizmu na zakażenie bakterią. Lekarz monitoruje skuteczność leczenia poprzez...


Alergia pokarmowa - ...pokarmowa jest to zespół objawów zachodzących w organizmie będących wynikiem spożycia pokarmu, w którym dolegliwości uwarunkowane są przez mechanizmy immunologiczne. Rozwój choroby...


Autoimmunizacja - ...polegające na nieprawidłowym skierowaniu przez układ odpornościowy organizmu reakcji immunologicznej przeciw własnym...


Choroba Addisona - ...hypofunction, adrenal insufficiency, Addisons disease) - schorzenie układu dokrewnego, zespół objawów spowodowanych przewlekłym niedoborem hormonów produkowanych przez korę nadnerczy...


Alergolog - ...ataku astmy z dusznością, kaszlem i obrzękiem krtani. Zagrażającą życiu postacią reakcji alergicznej organizmu jest wstrząs anafilaktyczny, objawiający się niewydolnością oddechową i...


Astma oskrzelowa - ...oraz nadreaktywnością oskrzeli. W przypadku astmy atopowej objawy choroby są wynikiem reakcji alergicznej typu natychmiastowego. W procesie tym biorą udział trzy zasadnicze składniki: alergen...


Alkohol etylowy - ...objawów zespołu abstynencyjnego, a u ok. 5% alkoholików - majaczenia alkoholowego. zespoł uzależnienia od alkoholu (etylowego) bywa nazywany także alkoholizmem. Spożycie alkoholu...


Anafilaksja - ...(reakcja anafilaktyczna) to rodzaj reakcji alergicznej typu natychmiastowego, która ma miejsce po ponownej ekspozycji na alergen. Jest ona spowodowana przez szybkie uwalnianie...


Awitaminoza - ...zespół objawów związany z niedoborem witamin. Niedobór witamin nie jest poszczególną i jednorodną chorobą. Każda z witamin bierze udział w różnych przemianach...


Mięta pieprzowa -


Wstrząs -


lekarz Elżbieta Jóźwiak - Ginekolog,


Cieśnia nadgarstka - leczenie i rehabilitacja -


Schorzenia neurologiczne -


Hipochondria - przyczyny, objawy, leczenie -


Udar cieplny -


Tachykardia -


Reumatoidalne zapalenie stawów -


Zaburzenia nastroju - labilność emocjonalna -


Jak usunąć lub zmniejszyć rozstępy skórne- -


Świeżb, wszawica, nużeniec, grzybica - pasożyty skóry -


Tasiemiec, owsiki, glista ludzka - pasożyty układu pokarmowego -


Tyłozgięcie macicy - przyczyna bólu i powikłań -


Czynniki pośredniczące we wpływie depresji na wystąpienie i przebieg cukrzycy -


Alergia czy astma- Spirometria i testy alergiczne -


Nadwrażliwość -


Markery nowotworowe jako badanie profilaktyczne po 40-tym roku życia -


Chirurgia stomatologiczna -


Celiakia - objawy i leczenie -


Testy alergiczne skórne - punktowe


Zaburzenia seksualne a psychoterapia -


Skuteczne leczenie reumatyzmu -


Zapalenie płuc - leczenie -


Jak wyleczyć stulejkę- -


Kresomózgowie -


Egzema czy alergia - jak rozpoznać- -


Reumatyzm - jak wyleczyć- -


Alergen -


Impotencja -


Gruźlica skóry - rodzaje i leczenie -


Morfologia krwi - jak odczytać wyniki- -


Autoagresja komórek -


Gruźlica jak grypa - czyli o specjalistycznych metodach diagnostycznych -


Populacja - zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa


Nietolerancja laktozy -


Tętniak -


Badania prenatalne podczas ciąży - dlaczego warto- -


Chroniczne zmęczenie - przyczyny i leczenie -


Powikłania leczenia niepłodności i zabiegów in vitro - hiperstymulacja jajników -


Suche oczy i brak łez - jak leczyć- -


Nadciśnienie tętnicze - przyczyny, objawy i leczenie -


Cukrzyca a choroba Alzheimera -


Reumatyzm tkanek miękkich -


Hipertensjologia -


Masaż leczniczy kręgosłupa -


Krwawienie w okresie menopauzy -


Anemia - przyczyny, objawy, leczenie -


Leczenie zapalenia dróg żółciowych - ...żółciowa; zwężenie dróg żółciowych o etiologii pozapalnej i jatrogennej; ucisk przewodów żółciowych przez powiększone węzły chłonne lub...


Epinefryna - ...bodźców z włókien nerwowych do tkanek. Po wprowadzeniu do organizmu wywołuje szereg reakcji, m.in. uczucie strachu, niepokoju, przyspiesza bicie serca, zwęża naczynia krwionośne obwodowe, co...


lekarz Ewa Dywel - Neurolog,


lekarz Piotr Bogucki - Neurolog, Epileptolog,


dr n. med. Katarzyna Kurnicka - Kardiolog,


dr n. med. Cezary Siemianowski - Epileptolog, Neurolog,


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (2 kończyny / 1 układ)


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (2 kończyny / 2 układy)


Adrenalina - ...bodźców z włókien nerwowych do tkanek. Po wprowadzeniu do organizmu wywołuje szereg reakcji, m.in. uczucie strachu, niepokoju, przyspiesza bicie serca, zwęża naczynia krwionośne obwodowe, co...


Kinezyterapia


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (1 kończyna / 1 układ)


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (1 kończyna / 2 układy)


lekarz Barbara Niemczyk - Dermatolog, Wenerolog,


lekarz Izabela Rakoca - Psychiatra,


Mgr Bartosz Mitkowski - Rehabilitant,


prof. dr hab. n. med. Barbara Rymkiewicz - Kluczyńska - Endokrynolog dziecięcy,


dr n. med. Tomasz Brzeziński - Chirurgia naczyniowa, Chirurg ogólny, Proktolog,


dr n. med. Michał Zawadzki - Neurochirurgia wewnątrznaczyniowa, Neuroradiologia zabiegowa,


lekarz Bartosz Błachucki - Internista, Geriatra,


dr n. med. Leszek Delimat - Neurochirurg,


dr n. med. Marta Jonas - Internista, Endokrynolog, Tyreolog,


dr hab. n. med. Marek Stańczyk - Chirurg onkolog, Proktolog, Chirurg ogólny,


dr n.med. Jerzy Golański - Urolog, Seksuolog,


lekarz Halina Modkowska - Czarnowska - Ginekolog endokrynolog, Endokrynolog, USG ginekologiczne, Ginekolog,


AFP - Alfa-fetoproteina -


lekarz Grzegorz Sobolewski - Internista, Geriatra,


Zaburzenia nerwicowe -


Zez -


Badanie ekologiczne -


Nerwica -


Rehabilitacja -


Kleszczowe zapalenie mózgu -


Migdałki podniebienne -


Ból węzłów chłonnych -


Szkarlatyna -


Dieta w chorobie Hashimoto -


Typowe objawy chorób prostaty -


Leczenie zapalenia ucha -


Biegunka - co zrobić- -


Kocanka piaskowa -


Padaczka Jacksona (Napad Jacksona) -


Skleroterapia -


Choroby trzustki -


Biegunka - co robić- -


Wirusowe zapalenie gardła czy angina- -


Zapalenie pochwy - swędzenie, pieczenie, ból -


Czkawka długotrwała - przyczyny i leczenie -


Diatermia krótkofalowa a zapalenie zatok przynosowych -


Witamina D - niedobór i nadmiar - działanie plejotropowe -


Zapalenie gardła, migdałków, węzłów chłonnych, obrzęk kończyn, chłoniak - choroby układu limfatycznego. -


Leczenie i rehabilitacja - Łokieć tenisisty -


Polimialgia reumatyczna - objawy i leczenie -


Refluks żołądkowo - przełykowy -


Reumatologia -


Bielactwo nabyte - przyczyny, leczenie -


Krew w moczu - krwiomocz a krwinkomocz -


Podwzgórze - zaburzenia i leczenie -


Sztywność poranna -


lekarz Maria Drapczyńska - Ginekolog,


dr n. med Ewa Godziemba - Maliszewska - Gastrolog, Gastroenterolog,


prof. zw. n. med. Jerzy Gil - Gastrolog, Gastroenterolog,


dr n. med. Ryszard Hanecki - Urolog,


lekarz Leszek Wójtowicz - Internista, Reumatolog,


lekarz Izabela Ortonowska - Ginekolog,


Skaling


Cytologia konwencjonalna szyjki macicy


Reumatolog -


Atopia -


dr n. med. Maria Orzeszko - Gastrolog, Gastroenterolog,


Płonica -


Proktolog -


Proktologia -


Insulina -


Cytologia -


Dermalolog -


Dermatologia -


Wirus zika ( virus zica ) - objawy -


dr hab. n. med. Ewa Nagańska - Neurolog, Epileptolog,


Ultradźwięki


dr n.med. Anna Basińska - Szafrańska - Psychiatra,


powrót