Słownik medyczny

Choroby autoimmunologiczne

Choroby autoimmunologiczne - grupa chorób w patogenezie których układ immunologiczny osoby chorej niszczy własne komórki i tkanki.

Są to choroby spowodowane błędami w uzyskiwaniu kompetencji przez limfocyty w narządach limfoidalnych.

Przez barierę szpikową przechodzą limfocyty nieposiadające właściwych powierzchniowych markerów tożsamości - antygenów zgodności tkankowej (MHC).

Efektem takiej dysfunkcji jest atakowanie własnych komórek, uznawanych przez układ odpornościowy za ciała obce. Przykłady chorób autoimmunologicznych : * bielactwo (komórki układu immunologicznego atakują i niszczą melanocyty w skórze) * stwardnienie rozsiane (demielinizacja włókien nerwowych - błędne rozpoznawanie osłonek mielinowych przez limfocyty jako obce tkanki) * wrzodziejące zapalenie jelita grubego (układ immunologiczny rozpoznaje śluzówkę jelita grubego jako obcą tkankę) * choroba Leśniowskiego-Crohna * toczeń rumieniowaty układowy * choroba Addisona-Biermera * sklerodermia * pierwotne układowe zapalenia naczyń * miastenia * reumatoidalne zapalenie stawów

powrót